Số ký hiệu Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày ban hành 12/11/2019 Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Ngày có hiệu lực 12/11/2019 Ngày hết hiệu lực ...

Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.