Số ký hiệu Phụ lục Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT Loại văn bản Khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày ban hành 28/02/2020 Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Ngày có hiệu lực 28/02/2020 Ngày hết hiệu lực ...

Phụ lục Danh sách giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt trong khuôn khổ Chương trình ETEP theo Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT, ngày 28/2/2020.