Số ký hiệu Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày ban hành 21/12/2015 Lĩnh vực văn bản Đấu thầu
Ngày có hiệu lực 21/12/2015 Ngày hết hiệu lực ...

Xem file đính kèm