Danh sách các trường ĐH tham gia Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 24/11/2017

 

STT

Tên trường

Đầu mối phụ trách tại trường

1

Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

2

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

PGS.TS. Phùng Gia Thế

3

Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hồng Thanh

4

Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

TS. Nguyễn Hữu Quân

5

Đại học Sư phạm - ĐH Huế

Nguyễn Thị Kim Thoa

6

Đại học Vinh

Lê Thế Cường

7

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

8

Học viện Quản lý Giáo dục

Th.S Kim Mạnh Tuấn