Hội thảo “Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT”

Ngày cập nhật : 23/11/2017

Hội thảo “Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLCSGDPT (ETEP) - Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 22/11/2017 tại Hà Nội. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế. Ngoài đại diện các trường ĐH có khoa SP và các trường ĐHSP trên toàn quốc còn có các tổ chức giáo dục đến từ Vương quốc Bỉ, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như VVOB, Microsoft. Đặc biệt có sự tham gia của đoàn chuyên gia của Đại học Giáo dục Hồng Kông (EduHK), đơn vị có bề dày 100 năm kinh nghiệm, xếp thứ 2 khu vực Châu Á và thứ 13 trên thế giới trong bảng xếp hạng QS (QS World University Rankings) năm 2017.  EduHK là đơn vị được lựa chọn để hỗ trợ kĩ thuật cho các trường sư phạm chủ chốt trong khuôn khổ Chương trình ETEP nâng cao năng lực.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia quốc tế và trong nước trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT cũng như phát triển năng lực các trường sư phạm. Hội thảo tập trung vài 3 chủ đề lớn: Phát triển năng lực các trường sư phạm trong xu thế hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; Kinh nghiệm của các trường ĐHSP trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Qua Hội thảo này, Chương trình ETEP mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lí, các đơn vị, nhà trường, các chuyên gia, nhà quản lí, các nhà khoa học trong và ngoài nước về tăng cường năng lực cho các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.

Đặng Thị Huệ