Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn

Ngày cập nhật : 15/11/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Số TBMT

20181061622   -   00

Thời điểm đăng tải 

26/10/2018 13:53

 Lĩnh vực  

Phi tư vấn

 Gói thầu

05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho GVQLGD và Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn BD đội ngũ GV, CBQLCSGD

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Nguồn vốn

Vốn vay

 Bên mời thầu

Z037672 - Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Chủ đầu tư

 

 Số hiệu KHLCNT

20181029615

 Tên KHLCNT

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

31/10/2018 - 14:00

Đến ngày 

19/11/2018 - 14:00

 Địa điểm

Số 25 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Điện thoại liên hệ

(04)32151876 - 0913058784

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

19/11/2018 - 14:30

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

 Số tiền bảo đảm dự thầu

52.000.000 VND (Năm mươi hai triệu đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

70 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho Giảng viên quản lý giáo dục và Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viện, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tại 03 miền: Bắc – Trung – Nam