Thông báo mời thầu, gói thầu số: 03/ETEP/PTV/HTCMMB

Ngày cập nhật : 15/11/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU:

Gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Lĩnh vực  

Phi tư vấn

 Gói thầu

09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

 Tên dự án

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Nguồn vốn

Vốn đối ứng

 Bên mời thầu

Z037672 - Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Chủ đầu tư

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSYC từ

16/11/2018 - 09:00

Đến ngày 

23/11/2018 - 09:00

 Địa điểm

BQL Chương trình ETEP, Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Điện thoại liên hệ

(04)32151876 - 0913058784

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

23/11/2018 - 09:30

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

 Số tiền bảo đảm dự thầu

12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

51 Tháng

 Nội dung chính của gói thầu

Thuê xe ô tô cho BQL Chương trình ETEP