Thông báo mời thầu, gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB

Ngày cập nhật : 15/11/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU:

Gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Lĩnh vực  

Phi tư vấn

 Gói thầu

03/ETEP/PTV/HTCMMB: Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo)

 Tên dự án

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Nguồn vốn

Vốn vay

 Bên mời thầu

Z037672 - Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 Chủ đầu tư

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

31/10/2018 - 14:30

Đến ngày 

19/11/2018 - 14:30

 Địa điểm

Ban quản lý Chương trình ETEP, 25 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

 Điện thoại liên hệ

(04)32151876 - 0913058784

 Giá bán

500.000 VND

 Thời điểm mở thầu

19/11/2018 - 15:30

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

 Số tiền bảo đảm dự thầu

40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

50 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc