Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT

Ngày cập nhật : 26/10/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 1 của Chương trình.
  3. Số hiệu gói thầu: 05/ETEP/TVH/TT
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  5. Giá gói thầu: 2.925.000.000 VNĐ  
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Truyền thông Cuộc sống Mới
  7. Giá trúng thầu: 2.915.000.000 VNĐ  
  8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
  10. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 2350/QĐ-QLCDA ngày 25/10/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.