Thông báo mời thầu, gói thầu số: 22/ETEP/TVCN/QLĐP

Ngày cập nhật : 24/10/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối chương trình.
  3. Số hiệu gói thầu: 22/ETEP/TVCN/QLĐP
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  6. Thời gian nộp lý lịch khoa học: từ 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2018 trong giờ hành chính.
  7. Địa điểm nộp lý lịch khoa học:

Ban quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn