Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT

Ngày cập nhật : 27/08/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt – đợt 2 tại miền Nam
  3. Số hiệu gói thầu: 31/ETEP/PTV/HTDPT
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  5. Giá gói thầu: 680.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
  6. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình.
  7. Giá trúng thầu: 662.630.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).
  8. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
  10. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 1747/QĐ-QLCDA ngày 13/8/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.