Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo"

Ngày cập nhật : 06/08/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

“Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục tiên tiến về quản trị trường phổ thông”

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

144.400.000 VNĐ

138.200.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 1677/QĐ-QLCDA  ngày 03/8/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo