Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày cập nhật : 01/08/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

14/ETEP/PTV/HTTKPA1: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 1 tại Miền Bắc”

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

113.000.000 VNĐ

85.086.000 VNĐ

Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Trí Tuệ Việt

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 1636/QĐ-QLCDA  ngày 31/7/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

 

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

15/ETEP/PTV/HTTKPA2: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 2 tại Miền Nam”

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

129.000.000 VNĐ

88.500.000 VNĐ

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 1637/QĐ-QLCDA  ngày 31/7/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo