Chú trọng việc ứng dụng công nghệ trong đào tạo giáo viên

Ngày cập nhật : 04/11/2017

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên gắn với việc không ngừng đổi mới chương trình; Chú trọng việc ứng dụng các công nghệ trong đào tạo, quản lý; Tập trung tái cấu trúc nhà trường để phù hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn mới…

Đó là một số trong nhiều vấn đề được bàn thảo tại Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm", ngày 4/11/2017, tại Đại học Vinh do Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức.

                        

           GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT, Giám đốc Chương trình phát triển các trường sư phạm (ETEP); GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường ĐHSP cùng gần 400 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, nhiều nhà khoa học thuộc các viện, hội và các trường đại học thuộc Phần Lan, Thái Lan, Lào.

 90 báo cáo khoa học, trong đó có  báo cáo của các tác giả quốc tế, đến từ Ba Lan, Lào, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Phần Lan, Singapore, Thái Lan, Úc. PGS.TS. Đặng Thị Quỳnh Hương từ Trường Đại học Rouen (Pháp) đã trình bày báo cáo trực tuyến “Giới thiệu mô hình và cải cách hệ thống đào tạo giáo viên tại Pháp năm 2013”.

                         

             Nhóm tác giả Maria Saarijarvi trình bầy vấn đề "Những điểm mạnh của đào tạo giáo viên ở Phần Lan"

Từ những bàn thảo, tranh luận, Hội thảo khẳng định:

1. Đào tạo giáo viên trong trường đại học đa ngành là xu hướng chung trên thế giới, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giảng viên sư phạm tại các cơ sở đào tạo giáo viên cần phải theo xu hướng trên để hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới

2. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giảng viên sư phạm, các cơ sở đào tạo giáo viên cần tập trung tái cấu trúc nhà trường để phù hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn mới; Đổi mới tư duy trong quản trị trường đại học.

3. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ trình độ, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giảng viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

4. Phát triển chương trình đào tạo gắn với việc không ngừng đổi mới chương trình để các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có tính linh hoạt, mềm dẻo, thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, xưởng thực hành, trường thực hành để gắn việc đào tạo lý thuyết với khả năng thực hành và thích ứng cao của sinh viên với thế giới việc làm. Chú trọng việc ứng dụng các công nghệ trong đào tạo, quản lý.

6. Chăm lo cho người học để người học thực sự có môi trường học tập, rèn luyện, nghiên cứu tốt. Quá trình đào tạo phải bồi dưỡng cho sinh viên lòng say mê nghề nghiệp, nhấn mạnh vai trò của người thầy, cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

7. Cần tập trung quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giảng viên sư phạm theo hướng tinh gọn, tập trung, phù hợp với giáo dục phổ thông của địa phương, văn hóa vùng miền; Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo vệ tinh trên cơ sở xác định các cơ sở hạt nhân/chính đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

                    

                                                                     Các đại biểu tranh luận

Hội thảo đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan: Sớm quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục; Xây dựng chế độ chính sách phù hợp để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục yên tâm công tác; Xây dựng môi trường làm việc của nhà giáo để nhà giáo có điều kiện cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo của đất nước; Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm để công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện nhất quán/thống nhất trong tất cả các nhà trường, cơ sở đào tạo.

Các nhà khoa học cũng thống nhất quan điểm, các kết luận của Hội thảo không khép lại trên các trang giấy mà điều quan trọng nhất là sự quyết tâm "lột xác thực sự" của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục.

Theo Đại học Vinh