Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên

Ngày cập nhật : 02/10/2017

Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên;; Các trường SP cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên cơ sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV -  Đó là ý kiến chỉ đạo của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội thảo “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm” do Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức ngày 7/12/2016, tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Dự án thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo và chuyên gia của các trường đại học sư phạm chủ chốt, Học viện Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số Sở GD&ĐT và Ban quản lý Chương trình ETEP.

Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên sư phạm; Tiêu chí, quy trình lựa chọn giáo viên cốt cán (GVCC), lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông (GVPT), giảng viên sư phạm (GVSP) theo tinh thần cởi mở, tăng tính sáng tạo và phù hợp với đặc thù lao động nghề nghiệp của giáo viên (GV) cũng như yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của GV trong bối cảnh mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vai trò đi đầu của các trường ĐH sư phạm chủ chốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV vì “gốc của các vấn đề về chất lượng GV là ở chất lượng đào tạo bồi dưỡng của các trường SP”. Do vậy, các trường SP cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên cơ sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV. Việc chỉnh sửa Chuẩn nghề nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc: khoa học, hiện đại, khắc phục những hạn chế của Chuẩn hiện hành, tiếp cận với kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực nhưng gắn với thực tiễn phát triển nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam; Đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, vị trí việc làm của GV ở từng cấp học, môn học, để GV dễ dàng sử dụng, có động lực và chủ động đánh giá, hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân theo các yêu cầu của chuẩn.

Về tiêu chí lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đề xuất phải gắn với nhiệm vụ mới của họ ở nhà trường là  hỗ trợ các đồng nghiệp cùng phát triển, và tham gia trực tiếp vào các hoạt động đổi mới chương trình SGK, đem thực tiễn giáo dục và hơi thở cuộc sống vào chương trình, SGK mới. Các giáo viên cốt cán (GVCC) phải đạt Chuẩn nghề nghiệp ở mức cao, được lựa chọn từ các trường phổ thông để bồi dưỡng thành GVCC, nhân tố tích cực trong bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ cho GV tại các nhà trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục.

Theo Học viện quản lý giáo dục