Thông báo mời gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA)-đợt1 tại miền Bắc

Ngày cập nhật : 05/07/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU:

Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 1 tại Miền Bắc”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1. Tên gói thầu: 14/ETEP/PTV/HTTKPA1: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 1 tại Miền Bắc”

  •  

x

Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn X        Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 113.000.000 VNĐ
  • Nội dung chính của gói thầu tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 1 tại Miền Bắc
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

2. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông .

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn không muộn hơn 10 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2018. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.