Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23

Ngày cập nhật : 05/07/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

 

 

 

 

 

 

 

23/ETEP/PTV/HTGYCT1: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, trung học cơ sở, Trung học phổ thông) và giảng viên sư phạm.

Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

 

 

 

 

999.000.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

530.585.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình.

 

 

 

 

 

Theo đơn giá cố định

 

 

 

 

 

 

 

10 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QĐ số 1380/QĐ-QLCDA  ngày 04/7/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo