Đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số TEIDI

Ngày cập nhật : 06/10/2017

Ngày 29/5/2017, tại Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng,  Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

Tham gia buổi đánh giá có PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng, Giám đốc Ban quản lí chương  trình ETEP, các thành viên Ban quản lý chương trình ETEP, các chuyên gia Tư vấn quốc tế và trong nước, đại diện Ngân hàng Thế giới và đại diện lãnh đạo kiểm định các trường Sư phạm trọng điểm gồm: Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh và Học viện Quản lý giáo dục. Phía Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng có PGS.TS Lưu Trang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn TEIDI.

                                                

                                 PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc

Đánh giá, thảo luận, góp ý dựa trên 7 tiêu chuẩn: Tầm nhìn chiến lược và quản lý chất lượng; Chương trình đào tạo;  Nghiên cứu, phát triển và đổi mới; Hoạt động đối ngoại; Môi trường và các nguồn lực; Mô hình tuyển dụng và hướng dẫn giảng viên mới; Đánh giá và công nhận.

Các thành viên tham gia đánh giá đã phân tích kỹ 6 tiêu chuẩn: Tầm nhìn chiến lược và quản lý chất lượng; Chương trình đào tạo; Nguyên cứu phát triển và đổi mới; Môi trường và các nguồn nhân lực;  Hỗ trợ và dạy học; Hỗ trợ người học.

                                      

                                                           Các chuyên gia thảo luận, đánh giá

Các chuyên gia đã làm rõ, bộ tiêu chuẩn TEIDI có ý nghĩa, vai trò và tác động hết sức lớn đến các trường ĐHSP, nhất là các trường Sư phạm trọng điểm tham gia chương trình ETEP. Bởi bộ chỉ số phát triển năng lực trường Sư phạm (TEIDI) là công cụ đo lường sự phát triển của các trường Sư phạm qua từng năm, từng giai đoạn trong việc cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho người học, giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các trường phổ thông, chứ không phải đánh giá đạt chuẩn hay không đạt chuẩn. Điều này giúp các trường Sư phạm nhận biết được thực trạng phát triển của mình để có kế hoạch hành động cụ thể cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Tới đây, Ban Quản lý Chương trình ETEP sẽ tiếp tục đánh giá thí điểm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với sự tham gia của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Học viện Quản lý giáo dục.

Theo Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng