Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI

Ngày cập nhật : 06/10/2017

Tham gia buổi đánh giá có ông Nguyễn Văn Đường, đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường ĐHSP Hà Nội có PGS.TS Đặng Xuân Thư, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, GS.TS Đỗ Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội,  PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong Hội đồng đánh giá đồng cấp, Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHSP Hà Nội, Ban thư ký, lãnh đạo các đơn vị và đại diện cán bộ, viên chức Nhà trường.

                    

   GS.TS Đỗ Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu

Hội đồng đánh giá đồng cấp đã nghe báo cáo về quá trình tự đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI) trong việc nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế...của Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng do nhà trường cung cấp; Khảo sát thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành và các cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

                    

                             Ông Nguyễn Văn Đường, đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP phát biểu       

Ông Nguyễn Văn Đường, đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI) sẽ giúp các trường sư phạm đánh giá được thực trạng của trường mình, từ đó có kế hoạch hành động cụ thể cho sự phát triển trong thời gian tới.

PV bt