Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Ngày cập nhật : 16/05/2018

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

“Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm dùng chung (Tiểu học, THCS, THPT) - đợt 2 tại Miền Nam”

Chào hàng cạnh tranh trong nước

1.257.500.000 VNĐ

770.750.000 VNĐ

Công ty cổ phần tổ chức hội nghị Việt Nam

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 748/QĐ-QLCDA  ngày 09/5/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

 “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn định hướng phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo viên, Cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) và giảng viên sư phạm - đợt 2

tại Miền Nam”

Chào hàng cạnh tranh trong nước

546.500.000 VNĐ

527.900.000 VNĐ

Công ty cổ phần tổ chức hội nghị Việt Nam

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 749/QĐ-QLCDA  ngày 09/5/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

“Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm dùng chung (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) - đợt 1 tại Miền Bắc”

Chào hàng cạnh tranh trong nước

1.256.900.000  VNĐ

728.250.000 VNĐ

Nhà khách Tổng liên đoàn

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 820/QĐ-QLCDA  ngày 14/5/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

 

 

Ban quản lý chương trình ETEP

“Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn định hướng phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo viên, Cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) và giảng viên sư phạm  - đợt 1 tại Miền Bắc”

Chào hàng cạnh tranh trong nước

526.500.000  VNĐ

478.200.000 VNĐ

Nhà khách Tổng liên đoàn

Theo đơn giá cố định

10 ngày

QĐ số 821/QĐ-QLCDA  ngày 14/5/2018 của Giám đốc BQL Các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo