Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học

Ngày cập nhật : 18/10/2017

Ngày 18/10/2017, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Một trong những nội dung được quan tâm thảo luận là việc phát huy cơ chế tự chủ đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 

Hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học

Qua thảo luận, nhiều đại biểu nhận định hạn chế của giáo dục đại học nước ta hiện nay là chưa đáp ứng được mục tiêu về nhân lực trình độ cao trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Nguyên nhân là do các cơ sở giáo dục đại học thiếu những liên kết cần thiết với cơ quan tuyển dụng, các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục khác. Để khắc phục tình trạng này, cần xây dựng một hệ thống kết nối tốt hơn trên cơ sở phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, thực tế, sau 5 năm triển khai Luật giáo dục đại học, quyền tự chủ này vẫn chưa phát huy được kết quả mong muốn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Sự thiếu hụt kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp vẫn là mối băn khoăn lớn của nhà tuyển dụng.

Tiến sĩ Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân tích: "Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bất cập trong nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta là giáo dục đại học đã phát triển theo hướng trọng cung hơn cầu. Vì thế các cơ sở giáo dục đại học đã không biết, không cần và không thể để có những liên hệ cần thiết với các thiết chế có liên quan.

Vậy cách khắc phục là gì? Phải tạo một hệ thống kết nối tốt hơn trên cơ sở phát huy quyền tự chủ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa hình thành được hệ thống kết nối đó. Nguyên nhân vì thực hiện tự chủ có 3 bất cập chính là sự phân kỳ về nhận thức, sự nhất quán về thể chế và sự thiếu vắng của cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm".

Theo VOV