Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT

Ngày cập nhật : 10/05/2018

Sáng nay, 10/5/2018, tại Tp Hồ Chí Minh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (TH, THCS, THPT).

Các đại biểu trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế

Hội thảo nhằm định hướng và xác định các giải pháp phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT, đặc biệt là các môn tích hợp ở THCS, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới; Xác định lộ trình hoàn thiện và phân công nhiệm vụ phát triển các chương trình cử nhân sư phạm cho các trường sư phạm; Rà soát Dự thảo Chương trình và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, chuẩn bị cho việc triển khai đào tạo đội ngũ giáo viên dạy các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các cấp học TH, THCS, THPT năm 2018.

120 đại biểu đến từ 7 trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Chương trình ETEP, 5 Sở giáo dục khu vực phía Nam và các trường sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, ĐH Cần Thơ…

Các đại biểu của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Nhiều vấn đề được nêu ra bàn thảo như: Những yêu cầu đặt ra cho hoạt động đào tạo giáo viên; Phát triển các chương trình đào tạo hội nhập quốc tế; Phát triển chương trình đào tạo giáo viên định hướng năng lực giáo dục tích hợp; Mô hình đào tạo giáo viên ở một số nước như Singapore, Malaysia …

PGS.TS Nguyễn Thuý Hồng, Ban quản lý Chương trình ETEP phát biểu khai mạc Hội thảo nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo lần này, cần xác định rõ lộ trình hoàn thiện và phân công nhiệm vụ phát triển cử nhân sư phạm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy các môn tích hợp.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết trình bầy vấn đề “Chương trình giáo dục phổ thông mới và yêu cầu đặt ra cho hoạt động đào tạo giáo viên”.

PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Đại học Ngoại ngữ-ĐGQG Hà Nội trình bầy vấn đề “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh hội nhập quốc tế”.

Chiều nay, các đại biểu chia làm 6 tiểu ban để thảo luận 6 vấn đề cụ thể: Phát triển Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học; Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Giáo dục Pháp luật/Kinh tế Pháp luật; Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông ngành Sư phạm Tin học;  Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông ngành Sư phạm ngữ văn; Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử-Địa lý; Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông ngành Sư phạm Công nghệ.

Hội thảo diễn ra  trong 3 ngày từ 10 đến 12/5/2018.

Đặng Thị Huệ