Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 02/10/2017

 

Ngày 16/7/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các trường Đại học Sư phạm chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho 2 dự án: tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm: Nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý các cấp; Hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên & cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc bồi dưỡng qua mạng và cốt cán do các trường sư phạm quản lý.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cùng lãnh đạo các trường sư phạm chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị, dự án thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến phát triển các trường sư phạm, đặc biệt là chú trọng đào tạo chất lượng giáo sinh, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong môi trường sư phạm; Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển xây dựng hệ thống thư viện điện tử. Chú trọng các thiết bị phục vụ cho môn học, thực hành, các phòng nghiên cứu, mô phỏng; Quy hoạch lại ngành nghề đào tạo, chú trọng đầu tư quy hoạch đào tạo sư phạm...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Hiệu trưởng các trường ĐH Sư phạm căn cứ vào các nội dung để chọn các vấn đề cần phải ưu tiên làm trước để đề xuất, trình Bộ trưởng. Bộ trưởng cho biết, sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho hai dự án là tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và xây dựng hệ thống thư viện điện tử. Bộ trưởng cũng đề nghị phải có sự phối hợp giữa giám đốc dự án, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ với lãnh đạo các trường sư phạm nghiên cứu đề xuất các nội dung triển khai.

Theo GD&TĐ