Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Ngày cập nhật : 06/10/2017

 

     TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp phát biểu tại buổi đánh giá

Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 10 và 11/9/2017, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).Tham gia buổi đánh giá có ông Nguyễn Văn Đường, bà Nguyễn Thị Tuyết, đại diện Ban Quản lý chương trình ETEP và lãnh đạo nhà trường các Phòng chức năng,  thành viên trong Nhóm chuyên trách. Hội đồng đánh giá đồng cấp có TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng; và các thành viên

Hội đồng Đánh giá đồng cấp đã rà soát báo cáo tự đánh giá; kiểm tra, đối chiếu minh chứng; Xác định nội dung báo cáo của từng tiêu chí, tiêu chuẩn, điểm đánh giá và mức năng lực tương ứng; Trao đổi với lãnh đạo các phòng và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá; Khảo sát cơ sở vật chất của Trường.  Trên cơ sở đó, đưa ra các khuyến nghị giúp Trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và có các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng của Trường trong thời gian tới.

Đánh giá, thảo luận, góp ý dựa trên 7 tiêu chuẩn: Tầm nhìn chiến lược, quản lý và đảm bảo chất lượng; Chương trình đào tạo; Nghiên cứu, phát triển và đổi mới; Hoạt động đối ngoại; Môi trường giáo dục và các nguồn lực; Hỗ trợ dạy học; Hỗ trợ học tập. Bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm (TEIDI) là công cụ giúp đo lường sự phát triển của các trường sư phạm qua từng năm, từng giai đoạn trong việc cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho người học, giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các trường phổ thông. Chu kỳ đánh giá được tiến hành theo từng giai đoạn để đánh giá sự phát triển của các trường. Điều này giúp các trường sư phạm nhận biết được thực trạng năng lực của mình để có kế hoạch hành động cụ thể cho sự phát triển của Trường.

PV bt