“Chương trình ETEP là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ”

Ngày cập nhật : 09/02/2018

Ngày 09/2/2018, tại Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục (QLGD) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ETEP năm 2017 với sự tham dự của lãnh đạo, chuyên gia tư vấn Chương trình ETEP, lãnh đạo Học viện, các chuyên gia và đại diện các nhóm thực hiện nhiệm vụ ETEP của Học viện QLGD.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến về thực hiện các nhiệm vụ ETEP, các nhiệm vụ ưu tiên, cách thức tổ chức, phối hợp thực hiện hoạt động trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học Viện nói rằng, Học viện QLGD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ETEP, đặc biệt là phát huy vai trò đầu mối trong các hoạt động chuyên môn về quản lý giáo dục trong các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ ETEP, Học viện đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá TEIDI đúng thời hạn theo cam kết; Xây dựng Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của HVQLGD theo mẫu quy định của Ban Quản lý Chương trình ETEP; Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của HVQLGD; Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn, nhiệm vụ của CBQLCSGD PT cốt cán; Nghiên cứu đánh giá chương trình Thạc sĩ Quản lý giáo dục và đề xuất chương trình Thạc sĩ tiên tiến về Quản trị trường phổ thông; Nghiên cứu mô hình đào tạo, bồi dưỡng CBQLCSGDPT; Đánh giá các chương trình bồi dưỡng CBQLCSGD, Giảng viên QLGD của HVQLG; Nghiên cứu  kinh nghiệm quốc tế về đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQLCSGDPT và 1 HT quốc tế; Xây dựng bộ công cụ, đề xuất phương án khảo sát, đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng CBQLCSGDPT; Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dùng chung để đánh giá chương trình bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT; Nghiên cứu đánh giá năng lực học tập trực tuyến, điều kiện học tập trực tuyến của CBQLCSGDPT; Nghiên cứu đánh giá chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở giáo dục THPT; Hỗ trợ các trường ĐHSP chủ chốt phát triển hệ thống nguồn học liệu mở cho GV&CBQLCSGDPT dựa trên nền tảng CNTT.

Ông Phạm Quang Trung nói rằng, Học viện QLGD phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức, phấn đấu ngang tầm các quốc gia trong khu vực.  

Trong bài phát biểu của mình, PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP khẳng định: về cơ bản Học viện đã hoàn thành nhiệm vụ do Ban quản lý Chương trình ETEP giao trong năm 2017. Năm nay, Học viện cần tập trung phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGD cốt cán và đại trà. Chương trình bồi dưỡng CBQLCSGD PT sẽ được Bộ GD&ĐT ban hành trong quý 2/2018. Học viện cần nỗ lực để thể hiện vai trò đầu mối trong các hoạt động chuyên môn về quản lý giáo dục trong các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Trần Hữu Hoan, Phó giám đốc HVQLGD, Trưởng ban chỉ đạo ETEP của HVQLGD khẳng định, Chương trình ETEP là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ. Học Viện sẽ phải thay đổi rất nhiều mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ của ETEP. Đó cũng là nhiệm vụ của ngành GD&ĐT giao phó.

Đặng Thị Thanh Huyền (Văn phòng ETEP - HVQLGD)