Năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường, năng lực đội ngũ giảng viên được nâng cao,

Ngày cập nhật : 17/05/2022

Hôm nay (17/5/2022), Trường ĐHSP - ĐH Huế tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP của nhà trường.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Huế đánh giá, Chương trình ETEP là dự án đã hoàn thành một cách tốt nhất trong các dự án của Bộ GD ĐT

Thành công đó có được nhờ sự tham gia tích cực của các thầy cô giảng viên nhà trường, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của 10 Sở GD ĐT khu vực miền Trung, đặc biệt là đội ngũ giáo viên cốt cán 10 tỉnh miền Trung đã tham gia cùng nhà trường hỗ trợ giáo viên đại trà tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để triển khai Chương trình GDPT mới.

Tham gia Chương trình ETEP, năng lực lãnh đạo và quản trị Nhà trường, năng lực đội ngũ giảng viên được nâng cao, từ biên soạn tài liệu bồi dưỡng GV đến nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế học liệu phục vụ bồi dưỡng và đạo tạo. Từ đó, các hoạt động hỗ trợ người học được tổ chức thường xuyên liên tục, linh hoạt. Điều này có tác động tốt và lâu dài đối với tiến trình đào tạo GV của Nhà trường cũng như công tác hỗ trợ, bồi dưỡng cho GVPT.

PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Huế

Hiệu trưởng Lê Anh Phương cho biết, tham gia Chương trình ETEP, giảng viên Nhà trường, cả bộ môn Phương pháp dạy học và bộ môn khoa học cơ bản đã hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018 cũng như thực tế GD phổ thông. Từ đó, giảng viên kết nối chương trình đào tạo sinh viên sư phạm với những đổi mới của Chương trình GDPT 2018, thực tế GD phổ thông hiện nay để đổi mới chương trình và tổ chức đào tạo phù hợp và hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đạt cam kết 100% khối lượng công việc theo PA.

Trong hoạt động bồi dưỡng GVPT, việc được giao trách nhiệm xây dựng và biên soạn tài liệu bồi dưỡng mô đun 4, 7 đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

Hoạt động bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ đội ngũ GV đại trà, giảng viên của Trường tiếp tục được “cọ sát” trực tiếp với điều kiện thực tế của GDPT.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Nhà trường đã xây dựng 13 CTĐT cử nhân sư phạm theo quy trình đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế trong lĩnh vực Phát triển năng lực nhà trường. Trong 5 năm tham gia Chương trình ETEP (2017 - 2022), Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế đã hoàn thành hầu hết cam kết trong Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP giữa trường ĐHSP-ĐH Huế và Bộ GDĐT (PA) về tất cả các lĩnh vực phát triển nhà trường: Tầm nhìn chiến lược, quản lý và đảm bảo chất lượng, Phát triển Chương trình đào tạo, Nghiên cứu, phát triển và đổi mới, Quan hệ đối ngoại trong nước, quốc tế, Môi trường sư phạm và các nguồn lực, Hỗ trợ dạy học, Hỗ trợ học tập.

Về Đánh giá theo TEIDI: Trường đã tăng điểm TEIDI từ 3,56 điểm năm 2017 lên 5,05 điểm năm 2021, cao hơn so với Thỏa thuận thực hiện Chương trình PA (thỏa thuận là 4,97).

TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP

Giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh: Trường ĐHSP-ĐH Huế rất thành công tiến hành hỗ trợ 10 Sở GD&ĐT triển khai đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

Năm 2021, cả 10/10 Sở GD&ĐT triển khai đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong đó có 7/10 báo cáo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và được kiểm đếm, đạt Thỏa thuận PA

Trường ĐHSP-ĐH Huế chủ trì Phát triển tài liệu, học liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà mô đun 4 (dành cho CBQLCSGDPT): Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường Tiểu học/THCS/THPT và mô đun 7 (dành cho GVPTCC, CBQLCSGDCC, GVPT, CBQLCSGDPT) - Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường Tiểu học/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông.

Các tài liệu đã được Trường xây dựng theo đúng các quy trình xây dựng tài liệu và đưa vào sử dụng, được IVA hoàn thành kiểm đếm theo quy trình biên soạn tài liệu.

Trường đã bồi dưỡng được 3.849 GVPT cốt cán hoàn thành 6 mô đun, đạt 113.2% so với PA. Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán do Trường tổ chức có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự phát triển chuyên môn của bản thân GVPT 10 tỉnh do trường ĐHSP-ĐH Huế phụ trách trong hỗ trợ GVPT địa phương triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Trường ĐHSP-ĐH Huế đã tổ chức hỗ trợ 9/10 Sở GDĐT triển khai bồi dưỡng GVPT đại trà. Đã có 30. 958 GVPT hoàn thành 5 mô đun bồi dưỡng. Kết quả này đã có tác động tích cực đến sự phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GVPT ở các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo chỉ đạo của ngành GDĐT.

ETEP