Chương trình ETEP đẫ làm thay đổi nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục

Ngày cập nhật : 13/05/2022

PGS.TS Nguyễn Quang Huy – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP của Trường ĐHSP Hà Nội 2 vào sáng 13/5/2022, PGS.TS Nguyễn Quang Huy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau 5 năm tham gia Chương trình ETEP, năng lực lãnh đạo và quản trị Nhà trường đã được tăng cường; Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của giảng viên được nâng cao. Từ đó, các hoạt động hỗ trợ cho người học được linh hoạt và liên tục. Điều này có tác động lâu dài đến tiến trình đào tạo sinh viên và bồi dưỡng giáo viên phổ thông của nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ngoài giảng viên bộ môn phương pháp dạy học, các giảng viên bộ môn khoa học cơ bản cũng đã hiểu sâu và rõ hơn về Chương trình GDPT 2018 và thực tiễn giáo dục tại trường phổ thông để có sự kết nối với các chương trình đào tạo sinh viên sư phạm giúp sinh viên có sự thích ứng với sự thay đổi của giáo dục.

Nhà trường đã xây dựng 06 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm và biên soạn 18 giáo trình cốt lõi; Thực hiện kiểm định, đánh giá ngoài và được công nhận chất lượng 04 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm.

Trường đã bồi dưỡng được 2.969 GVPT cốt cán hoàn thành 6 mô đun, đạt 106% so với PA. Đội ngũ cốt cán này đã hỗ trợ 50.625 GVPT của 7 tỉnh hoàn thành 5 mô đun bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Và điều quan trọng là đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục và hình thành các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo, cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.

TS Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc BQL Chương trình ETEP

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc BQL Chương trình ETEP đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán, hỗ trợ giáo viên đại trà của 7 tỉnh, đồng thời và hỗ trợ 7 Sở GD&ĐT triển khai đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Năm 2021, đã có 7/7 Sở công bố báo cáo TEMIS, trong đó 4/7 Sở có báo cáo TEMIS đạt so với PA.

Ông Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển đội ngũ nhà giáo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT)

Ông Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển đội ngũ nhà giáo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) trong bài phát biểu của mình đã thông tin: Sau khi Chương trình ETEP kết thúc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ tiếp nhận các sản phẩm của Chương trình, gồm các tài liệu mô đun bồi dưỡng, Hệ thống TEMIS, đồng thời tiếp tục cập nhật, hoàn thiện tài liệu các mô đun bồi dưỡng, số hoá để đưa lên hệ thống học liệu số của Bộ; Tích hợp nội dung chương trình bồi dưỡng trong nội dung bồi dưỡng thường xuyên, tiếp tục phát triển hệ thống TEMIS để trở thành hệ thống quản lý và phát triển đội ngũ nhà giáo.

ETEP