Mỗi nhà giáo phải không ngừng tự bồi dưỡng

Ngày cập nhật : 07/04/2022

Ngày 28-3, Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo "Phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo – thành quả và thách thức".

Hội thảo “Phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo- thành quả và thách thức” tại điểm cầu Học viện Quản lý giáo dục.

 

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP cho biết: Tất cả 8 trường chủ chốt tham gia Chương trình ETEP đều thực hiện tốt hoạt động bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Tính đến 31-12-2021, 8 trường đại học sư phạm chủ chốt đã triển khai bồi dưỡng 6 mô-đun bắt buộc 1, 2, 3, 4, 5 và 9 cho 31.379 giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán. Từ năm 2022, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai bồi dưỡng các mô-đun 6, 7, 8 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban quản lý Chương trình ETEP đã hướng dẫn các trường đại học sư phạm chủ chốt chuyển đổi thành công từ bồi dưỡng trực tiếp sang bồi dưỡng trực tuyến qua lớp học ảo và hỗ trợ trực tuyến cho các giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, duy trì các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trên khắp cả nước trong thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Việc thực hiện sáng kiến thay đổi phương thức bồi dưỡng từ trực tiếp sang trực tuyến qua lớp học ảo đã góp phần triển khai, hoàn thành được hoạt động bồi dưỡng của chương trình trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời, tiết kiệm được số tiền rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Đối với việc bồi dưỡng giáo viên đại trà, tính đến 18-3-2022, đã có 59/63 sở triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS). Đã có 580.197 giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành 4/5 mô-đun bắt buộc trên hệ thống LMS; 387.989 giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã hoàn thành tất cả 5 mô-đun bắt buộc.

Dự kiến đến ngày 30-6-2022 (thời điểm cuối cùng để ghi nhận kết quả của Chương trình ETEP), sẽ có 500.000 giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành 5 mô-đun bắt buộc.

Thông tin về những điểm mới trong công tác bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chia sẻ: Trong năm 2022, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bồi dưỡng thường xuyên. Cụ thể, Bộ tiến hành sửa đổi Thông tư số 19 về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; trong đó, quy định bỏ chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên và giao thẩm quyền cho địa phương công nhận kết quả bồi dưỡng hằng năm của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ cũng rà soát, điều chỉnh các Thông tư về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Thông tư 01 đến 04). Theo đó, mỗi cấp học có 1 chương trình bồi dưỡng, mỗi giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ bồi dưỡng tương ứng với cấp học đang giảng dạy. Trên cơ sở các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh đã được sửa đổi, bổ sung, Bộ sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi Thông tư ban hành các chương trình bồi dưỡng thường xuyên các cấp học để tránh chồng chéo, cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, phù hợp với đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng thời, Bộ rà soát, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh các Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông theo định hướng nhận diện được thực trạng năng lực của đội ngũ, phát hiện những năng lực còn yếu, còn thiếu của đội ngũ làm căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cần quán triệt và nhận thức đúng tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ, từ đó tập trung nguồn lực và đổi mới công tác quản lý để thực hiện có hiệu quả theo từng năm học.

Về phía giáo viên, mỗi nhà giáo phải không ngừng tự bồi dưỡng. Đây chính là quá trình tự cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình công tác. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phát triển, nguồn tài liệu trên internet vô cùng đa dạng và phong phú, bằng kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn thông tin, mỗi nhà giáo cần tự rèn luyện cho mình năng lực tự học để có thể chọn lựa những thông tin bổ ích, thiết thực hỗ trợ quá trình dạy học.

Theo TTXVN