Hoàn thành bồi dưỡng mô đun 4 cho 2.995 giáo viên phổ thông cốt cán 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày cập nhật : 08/10/2021

Trường Đại học Vinh đã tổ hoàn thành bồi dưỡng mô đun 4 cho 2.995 giáo viên phổ thông cốt cán trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Đợt bồi dưỡng này diễn ra từ ngày 7/9/ đến 6/10/2021.

Giảng viên sư phạm trực tiếp làm việc trên lớp học ảo để bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán

Trong số 2.995 giáo viên phổ thông cốt cán được bồi dưỡng có 237 giáo viên Trung học phổ thông, 1.245 giáo viên Trung học cơ sở và 1.513 giáo viên Tiểu học của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Với thời lượng 16 ngày, giáo viên phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng theo công thức 7-2-7, theo quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm: 7 ngày tự học trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp, 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo trên hệ thống SmartLMS của Viettel, 7 ngày nghiên cứu và tự học để hoàn thành nội dung học tập mô đun 4.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cho biết: Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giảng viên, học viên, Trường Đại học Vinh triển khai bồi dưỡng với một phương thức hoàn toàn mới có nhiều thách thức cả chủ quan và khách quan (đường truyền internet, trình độ CNTT của học viên...) nhưng cũng có những thuận lợi (học viên không phải di chuyển, đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp). Vì vậy, đòi hỏi công tác chuẩn bị cũng cần phải chu đáo hơn, có tính đặc thù hơn.

Đợt bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, nhưng vượt lên khó khăn, các giáo viên phổ thông cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành đợt bồi dưỡng với nhiều trải nghiệm mới.

Thầy giáo Bùi Văn Trinh, Trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nhận xét: “Mặc dầu tập huấn online nhưng kết quả như là trực tiếp”

Học viên các lớp bồi dưỡng rất nghiêm túc

Thực hiện lộ trình của Chương trình ETEP, năm 2021, Trường Đại học Vinh triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán mô đun 4: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học/THCS/THPT”. Đây là 1 trong 5 mô đun bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán với 3 nội dung:

(1) Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

(2) Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

(3) Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT.

Theo ĐH Vinh