Bồi dưỡng cho 542 giáo viên phổ thông cốt cán cấp tiểu học các tỉnh phía Nam

Ngày cập nhật : 20/09/2021

Trong hai ngày (20-21/9/2021), trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng mô đun 4, đợt 1 cho 542 giáo viên phổ thông cốt cán cấp tiểu học các tỉnh phía Nam.

Các thầy cô đang được bồi dưỡng trực tiếp trên lớp học ảo

Đây là khóa bồi dưỡng mô đun 4 đầu tiên do trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh tổ chức, song hành cùng với 8 trường ĐHSP, Học viện Quản lý giáo dục thuộc Chương trình ETEP đang tích cực triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán và 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong cả nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc sáng nay (20/9), TS Nguyễn Ngọc Dũng, GĐ BQL Chương trình ETEP đánh giá cao nỗ lực của Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, đặc biệt là Ban quản lý Chương trình ETEP của trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Chương trình ETEP trung ương để chuẩn bị tốt bồi dưỡng GVPT cốt cán mô đun 4.

TS Nguyễn Ngọc Dũng - GĐ BQL Chương trình ETEP phát biểu tại phiên khai mạc

Trong tâm dịch Covid-19, gặp nhiều khó khăn, song Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng GVPT cốt cán trong khuôn khổ ETEP năm 2021.

Giám đốc Nguyễn  Ngọc Dũng nêu rõ: Trong 2 ngày học trực tiếp, thầy cô giảng viên cần chú trọng tổ chức thảo luận, thực hành các nội dung cốt lõi của mô đun mà học viên đã tự học trong 7 ngày qua LMS, tránh thuyết trình, giảng giải lý thuyết hoặc xa trọng tâm của mô đun, đồng thời cần dành thời gian thích hợp để hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4 thiết thực, hiệu quả. Đây là điểm quan trọng mà Chương trình ETEP hết sức lưu ý trong bồi dưỡng cốt cán hướng đến hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực nghề nghiệp.

Nhà trường cần quan tâm thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng GVPT cốt cán theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo, đặc biệt là quan tâm đến các điều kiện về thiết bị, đường truyền của giảng viên,…tổ chức giám sát chặt chẽ và phối hợp với các Sở GDĐT giám sát, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời giáo viên cốt cán đảm bảo thực hiện nghiêm túc học tập.

Năm 2021, Chương trình ETEP tiếp tục bồi dưỡng GVPT cốt cán 03 mô đun 4,5,9 Theo phương thức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến theo công thức 7-2-7. Theo đó, mỗi mô đun học viên có 07 ngày tự học qua mạng trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS), tiếp theo là học trực tiếp 02 ngày, sau cùng là 07 ngày tự học, hoàn thành các nhiệm vụ trên hệ thống LMS.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn do nhà trường phụ trách, các trường ĐHSP, HVQLGD thống nhất với các Sở GDĐT áp dụng các hình thức bồi dưỡng đối với 02 ngày học trực tiếp như sau: (1) bồi dưỡng trực tiếp, (2) bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo.

Trong điều kiện bệnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để chuẩn bị tốt cho bồi dưỡng theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo, Ban quản lý Chương trình ETEP đã tổ chức Hội thảo chuyển giao và hướng dẫn sử dụng tài liệu Mô đun 4, đồng thời phối hợp với 8 trường ĐHSP tổ chức bồi dưỡng rút kinh nghiệm một số lớp thuộc các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc

Được biết, trong năm 2019 và 2020, Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh đã hoàn thành bồi dưỡng cho hơn 7000 giáo viên phổ thông cốt cán thuộc 19 tỉnh, khu vực phía Nam các mô đun 1,2,3.

Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến cho thấy GVPT cốt cán  hài lòng (với tỷ lệ cao) về mô đun bồi dưỡng ở các khía cạnh như mục tiêu, nội dung mô đun bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, đánh giá kết quả, học liệu, công tác tổ chức, báo cáo viên/giảng viên và tác động của mô đun bồi dưỡng.

ETEP