Hơn 1200 GV tiểu học cốt cán của 4 tỉnh/TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh được bồi dưỡng “Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS”

Ngày cập nhật : 17/09/2021

1229 giáo viên cốt cán cấp tiểu học của 4 tỉnh/TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia bồi dưỡng mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”, từ ngày 17-19/9/2021. Đây là nội dung quan trọng giúp các thầy cô giáo thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 theo hướng đổi mới.

Đợt bồi dưỡng do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 62 giảng viên sư phạm chủ chốt của nhà trường.

Trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp 2 ngày trên lớp học ảo do giảng viên chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội giảng dạy, các thầy cô cốt cán đã tự học, nghiên cứu tài liệu trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) trong thời gian tối thiểu 7 ngày.

Sau hai ngày học trực tiếp, các thầy cô tiếp tục tự học, hoàn thành bài tập trong 7 ngày nữa.

Kết thúc đợt bồi dưỡng này, các thầy cô cốt cán sẽ hỗ trợ giáo viên đại trà tại địa phương tự học mô đun 4 trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) và ngay trong hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Các thầy cô giáo hỗ trợ nhau, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, cùng nhau tạo dựng cộng đồng học tập tại nhà trường, địa phương, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục và tại chỗ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sau đợt bồi dưỡng này, Trường ĐHSP Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 đợt bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán từ ngày 19-24/9/2021

Trước đó, đội ngũ giáo viên phổ thông trong cả nước đã được bồi dưỡng 3 mô đun: "Tìm hiểu Chương trình GDPT 2018"; Sử dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" và "Kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực".

ETEP