Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 4 môn Toán cấp Trung học theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo để rút kinh nghiệm

Ngày cập nhật : 09/09/2021

Trong hai ngày (09-10/9/2021), BQL Chương trình ETEP phối hợp với Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên và Viettel tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 4 môn Toán cấp Trung học theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo để rút kinh nghiệm trước khi bồi dưỡng trên diện rộng.

Các thầy cô cốt cán tham gia lớp bồi dưỡng

Tham dự khai mạc sáng 9/9/2021, có 203 đại biểu và 42 học viên của 2 tỉnh Sơn La, Lai Châu, đại diện Ngân hàng Thế giới, Vụ Giáo dục Trung hoc, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đại diện của 08 trường ĐHSP, Học viện QLGD tham gia Chương trình ETEP, Ban Quản lý Chương trình ETEP cấp trường và giảng viên sư phạm chủ chốt/giảng viên tham gia bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cấp Tiểu học), Ban quản lý Chương trình ETEP Trung ương, Tổ chức kiểm đếm độc lập IVA và Viettel.

Đây là lớp đầu tiên tổ chức bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Trung học theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo.

Cách đây 2 ngày, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp Tiểu học môn Toán và Tiếng Việt.

Ngay sau khi kết thúc lớp học này, Ban quản lý Chương trình ETEP sẽ phối hợp với các Vụ, Cục và 8 trường ĐHSP, Học viện QLGD tham gia Chương trình ETEP tổ chức rút kinh nghiệm vào ngày 11/9/2021 về bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo cho cả 3 cấp học trước khi triển khai diện rộng.

PGS.TS Bùi Đức Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên

Phát biểu tại phiên khai mạc, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP nhấn mạnh: Từ các lớp học này, các trường ĐHSP, Học viện QLGD sẽ rút kinh nghiệm trong các khâu chuẩn bị trước, trong và sau bồi dưỡng cũng như tổ chức hoạt động học tập của học viên để đạt các mục tiêu của mô đun, đảm bảo các điều kiện dạy-học, phối hợp chặt chẽ với các Sở GDĐT trong việc đảm bảo sĩ số, điều kiện học tập của các học viên ở vùng khó khăn, giám sát, đánh giá bồi dưỡng theo quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo.

Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 3647/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 về triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT mô đun 4.

Theo đó: tổ chức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến theo mô hình 7-2-7: mỗi mô đun học viên có 07 ngày tự học qua mạng trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS), tiếp theo là học trực tiếp 02 ngày, sau cùng là 07 ngày tự học, hoàn thành các nhiệm vụ trên hệ thống LMS.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn do nhà trường phụ trách, các trường ĐHSP, HVQLGD thống nhất với các Sở GDĐT áp dụng các hình thức bồi dưỡng đối với 02 ngày học trực tiếp như sau: (1) bồi dưỡng trực tiếp, (2) bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo.

Giáo viên cốt cán tham gia lớp bồi dưỡng

Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, trong tháng 7/2021, Ban quản lý Chương trình ETEP đã tổ chức thành công Hội thảo- Tập huấn Giảng viên sư phạm chủ chốt chuyển giao và hướng dẫn sử dụng tài liệu mô đun 4 theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo.

Hội thảo đã có hơn 700 giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt và đại biểu của 63 sở GDĐT tham gia; tiếp đó trong tháng 8/2021, 8 trường ĐHSP, Học viện QLGD cũng đã hoàn thành tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên Quản lý giáo dục chủ chốt cấp trường và đã có kết quả tốt, 100% giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt hoàn thành bồi dưỡng và đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bồi dưỡng cốt cán mô đun 4.

ETEP