Khai mạc đợt hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 12/07/2021

Hôm nay, 12/7/2021, Bộ GDĐT tổ chức họp Khởi động đợt hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp.
 
Tham dự cuộc họp có bà Steffi Stallmeister, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Võ Kiều Dung, Chuyên gia Giáo dục cao cấp, Chủ nhiệm Chương trình ETEP và các thành viên, đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ GD&ĐT: Văn phòng, KHTC, GDTH, GDĐH, GDTrH, GDTX, Thanh tra, QLCL, NG&CBQLGD, CNTT, CSVC, BQL các Dự án Bộ, GD chính trị và công tác HSSV, Ban chỉ đạo Đổi mới CT, SGK GDPT, BQL Chương trình ETEP), 8 trường ĐHSP/Học viện Quản lý Giáo dục tham gia Chương trình ETEP, đại diện 1 số sở GDĐT: Sở GDĐT Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Nam.
 
Do diễn biến phức tạp của dịch covid, 6 trường đại học tham gia ETEP ở các khu vực ngoài Hà Nội và các Sở GDĐT tham gia cuộc họp theo hình thức online.
 
Đây là đợt hỗ trợ kỹ thuật định kỳ của Ngân hàng Thế giới nhằm rà soát tiến độ thực hiện Chương trình ETEP, tiến độ tăng cường năng lực các trường sư phạm, tiến độ bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện báo cáo TEMIS và việc triển khai BDTX theo kế hoạch 2021.
 
Bà Steffi Stallmeister, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của GV trong đảm bảo chất lượng giáo dục, vì thế cần đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ GV.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá Chương trình ETEP là dự án hết sức quan trọng khi mà Bộ đang triển khai CT GDPT mới – năm ngoái là lớp 1, nay là lớp 2 và 6. Qua triển khai cho thấy các GV được tham gia tập huấn đã triển khai thành công chương trình GDPT mới đối với lớp 1 trong năm qua là nhờ sự hỗ trợ bồi dưỡng của Chương trình ETEP.
 
Báo cáo kết quả nổi bật của Chương trình ETEP tính tới tháng 6/2021, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Chương trình ETEP nhấn mạnh đến việc năng lực của các trường đại học sư phạm chủ chốt và các đơn vị quản lý giáo viên cấp trung ương được tăng cường.
 
Theo đó, các hoạt động phát triển năng lực được tổ chức hiệu quả. Đã có 6 báo cáo tự đánh giá được hoàn thiện, gửi Đoàn kiểm đến độc lập IVA kiểm đếm, xác thực. 51 chương trình đào tạo đang được tiến hành nghiệm thu cấp Bộ. Đã xây dựng và dự kiến ký kết điều chỉnh thỏa thuận thực hiện Chương trình vào 15-20/7/2021.
 
Ông Nguyễn Ngọc Dũng cũng cho biết, “Hiện Chương trình đang phát triển tài liệu bồi dưỡng các mô đun 4-9, cập nhật các mô đun 1-3. Việc xây dựng tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng và chú trọng đến việc tham vấn các bên liên quan đảm bảo chất lượng tài liệu.
Các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến cho mô-đun 1-2-3 được hoàn thiện thêm dựa trên phản hồi của người học; Hoàn thành kịp thời và chất lượng tài liệu bồi dưỡng/khóa học trực tuyến cho các mô-đun 4/5 và mô-đun 9.
 
Ban Quản lý Chương trình đang xây dựng kế hoạch bồi dưỡng bổ sung giáo viên cốt cán, hướng dẫn bồi dưỡng trong dịch bệnh Covid-19” - ông Nguyễn Ngọc Dũng thông tin.
 
Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Bộ GD&ĐT khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển hệ thống Quản lý học tập trực tuyến (LMS) theo hình thức xã hội hóa.
 
Bộ GD&ĐT ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống LMS bảo đảm kết nối với hệ thống TEMIS để các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến có căn cứ kỹ thuật triển khai xây dựng hệ thống LMS.
 
Tính đến 30/6/2021, đã bồi dưỡng cho 31 ngàn GV và CBQL cốt cán hoàn thành 3 mô đun (1,2,3) - đạt 100% khối lượng công việc. Đối với GV và CBQL đại trà, có 23.051 GV, CBQL đã hoàn thành 2 mô đun và 431.671 GV & CBQLCSGDPT hoàn thành 03 mô đun.
 
Đã có 52 Sở GDĐT triển khai cho GV và CBQL học tập, bồi dưỡng thường xuyên trên Hệ thống LMS, 1 Sở GDĐT chuẩn bị triển khai. Việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ tuân thủ đúng quy trình đảm bảo chất lượng.
 
Các GV phổ thông và CBQLCSGDPT được truy cập các chương trình BDTX và các nguồn học liệu thông qua hệ thống CNTT.
 
Về báo cáo TEMIS: Đến nay, 90% Sở GDĐT đã hoàn thành công bố báo cáo TEMIS năm 2020. Năm 2021, hơn 40% Sở GDĐT đánh giá trên Hệ thống TEMIS đạt trên 70%; 6% Sở có GV., CBQL tự đánh giá trên Hệ thống TEMIS trên 90%.
 
Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành bồi dưỡng mô đun 4 trước 15/9/2021; mô đun 5&9 trước 31/10/2021.
 
Tại cuộc họp, đại diện Bộ GD&ĐT và Ngân hàng Thế giới cùng thảo luận, rà soát tiến độ thực hiện Chương trình ETEP; việc triển khai xây dựng và sử dụng hệ thống TEMIS; từ đó có giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình trong thời gian tới.
 
Đợt hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới đối với Chương trình ETEP tiến hành từ ngày 12 đến 23 tháng 7 năm 2021.
ETEP