Thiếu hụt giáo viên phổ thông cốt cán: Địa phương chủ động khắc phục

Ngày cập nhật : 15/06/2021

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên (GV) phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán năm 2020 vượt chỉ tiêu đề ra.

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán tại Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán tại Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Tuy nhiên còn một số khó khăn từ thực tế triển khai, trong đó có việc GV phổ thông cốt cán đâu đó còn thiếu hụt diễn ra ở một số môn học, địa bàn.

Quá tải do thiếu hụt

PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng cho biết: Năm 2020, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng  thực hiện bồi dưỡng 2 mô-đun (mô-đun 2 và mô-đun 3) cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo đánh giá của nhà trường, Ban quản lý Chương trình ETEP trung ương đã có hướng dẫn các trường ĐH sư phạm chủ chốt xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và hướng dẫn các sở GD&ĐT lựa chọn đội ngũ GV phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng. Việc lựa chọn GV cốt cán của các địa phương đã đúng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

Tuy nhiên, với một số sở GD&ĐT địa phương vùng khó có nhiều điểm trường, việc lựa chọn GV phổ thông cốt cán chưa đáp ứng về số lượng, phân bố vùng miền, môn học,… dẫn đến việc hỗ trợ của đội ngũ GV phổ thông cốt cán cho GV đại trà còn gặp khó khăn.

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, học viên của các sở GD&ĐT cử đi có biến động về số lượng. Có trường hợp học viên đi bồi dưỡng mô-đun 1, nhưng đến mô-đun 2, 3 các sở GD&ĐT lại cử học viên khác đi. Vì vậy, đến mô-đun 4, 5, 9 có thể sẽ có sự thay đổi về số lượng GV cốt cán, dẫn tới việc GV cốt cán không được bồi dưỡng liên tục, khó khăn trong quản lý tài khoản.

Khắc phục việc số lượng GV phổ thông cốt cán hoàn thành mô-đun 2 và mô-đun 3 chưa đủ so với số lượng phân bổ trong thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên đã tổ chức các khóa bồi dưỡng bổ sung cho GV phổ thông cốt cán được thay thế để bảo đảm đủ số lượng GV phổ thông cốt cán cho sở GD&ĐT triển khai bồi dưỡng GV phổ thông đại trà mô-đun tiếp theo.

Theo PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, chuyên gia tư vấn, trưởng bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm, để nâng cao năng lực đội ngũ GV, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) – ETEP có sở GD&ĐT lựa chọn GV cốt cán chưa phủ hết các môn học, cấp học; có tình trạng học viên sau khi hoàn thành mô-đun 1 không tiếp tục học mô-đun 2, 3. Về cơ cấu, đội ngũ cốt cán chưa cân đối; GV phổ thông có xu hướng không muốn lựa chọn học các môn kiêm nhiệm như hoạt động trải nghiệm... Nhiều phòng GD&ĐT không có cốt cán ở một số môn, do đó việc hướng dẫn đồng nghiệp gặp khó khăn, tỉnh phải huy động cốt cán hỗ trợ nhiều huyện, dẫn đến một số GV phổ thông cốt cán quá tải... 

Giáo viên tham gia tập huấn trực tiếp cùng các giảng viên từ các trường ĐH sư phạm. 

Chủ động bồi dưỡng bổ sung

Các sở GD&ĐT cũng có ý kiến về việc thiếu hụt GV phổ thông cốt cán và đề nghị bổ sung. Đã có 41 sở GD&ĐT gửi đăng ký bổ sung, thay thế GV phổ thông cốt cán. Tổng số đề nghị bổ sung GV phổ thông cốt cán là 2.350 GV, trong đó tiểu học: 1.503, THCS: 540 GV và THPT là 292 người. Ban quản lý Chương trình ETEP cũng có báo cáo lãnh đạo Bộ GD&ĐT duyệt kế hoạch bổ sung GV, cán bộ quản lý GDPT cốt cán.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, vì đội ngũ GV cốt cán do mỗi phòng GD&ĐT quản lí không phủ khắp hết các bộ môn, sở GD&ĐT đã hướng dẫn phòng GD&ĐT có GV cốt cán của bộ môn được tập huấn các mô-đun từ Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ phòng GD&ĐT không có GV cốt cán của bộ môn này. Phòng GD&ĐT không có đủ GV cốt cán ở các bộ môn chủ động liên hệ với phòng GD&ĐT có GV cốt cán bộ môn để phối hợp xây dựng kế hoạch và được hỗ trợ, giúp đỡ.

Về vấn đề này, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng: Các sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý Giáo dục bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cốt cán bị thiếu hụt, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu môn học, cấp học là  cần thiết. Trước mắt, bồi dưỡng bổ sung mô-đun 1 để có thể tham gia bồi dưỡng mô-đun 4 theo kế hoạch chung.

Ban Quản lý Chương trình ETEP đề nghị lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT rà soát đội ngũ cốt cán, phải đủ về số lượng và cân đối về cơ cấu môn học, bảo đảm 1 cốt cán hỗ trợ không quá 30 đại trà. Trường hợp các sở cử GV đi bồi dưỡng cốt cán thuộc Chương trình ETEP không đủ để hỗ trợ đại trà theo cơ cấu môn học phải chủ động bồi dưỡng bổ sung, trích từ nguồn kinh phí ngoài ETEP. Nguồn bổ sung nên tranh thủ tối đa số lượng tổ trưởng chuyên môn đã hoàn thành bồi dưỡng mô-đun 1 và 2 của Dự án RGEP.

Trong trường hợp địa phương chưa bổ sung kịp số GV cốt cán, Bộ GD&ĐT cần có văn bản chỉ đạo các sở GD&ĐT, nhà trường để có kế hoạch xây dựng phương án bảo đảm công tác tổ chức bồi dưỡng cốt cán và đại trà các mô-đun tiếp theo đạt hiệu quả nhất.
Theo GD&TĐ