Tập huấn trực tiếp cho từng nhóm đối tượng kết hợp bồi dưỡng trên Hệ thống trực tuyến (LMS)

Ngày cập nhật : 15/06/2021

Còn gần 3 tháng nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu, học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước sẽ học theo Chương trình GDPT mới. Thời điểm này, hàng chục ngàn giáo viên trên cả nước đang tiếp tục hoàn thành bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới.

Đánh giá cao ưu thế của mô hình bồi dưỡng mới do Bộ GD&ĐT triển khai khi biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng với hỗ trợ của công nghệ thông tin, phát huy được tính năng động, tự chủ của mỗi GV trong đổi mới GD, nhưng ông Nguyễn Thế Lực, Trưởng phòng tổ chức, Sở GDĐT Nghệ An chỉ ra rằng, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, điện chưa có, internet chưa phủ khắp thì lại phải linh hoạt, kết hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Sở đã phối hợp với trường ĐH Vinh và Học viện Quản lý giáo dục bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày cho GV và CBQL đại trà, cho nên  người học hiểu sâu hơn các mô đun bồi dưỡng.

Sở đã phối hợp với trường ĐH Vinh và Học viện Quản lý giáo dục bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày cho GV và CBQL đại trà, cho nên  người học hiểu sâu hơn các mô đun bồi dưỡng.


Giáo viên Trường THPT Nam Yên Thành tự bồi dưỡng trên Hệ thống LMS (Nguồn:Internet)

Ngành giáo dục huyện Quế Phong còn linh hoạt chia làm 3 cụm theo trình độ học sinh (cụm Trung tâm, cụm Tây Nam và cụm Tây Bắc)  để bồi dưỡng trực tiếp. Theo bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong: “Quế Phong có những điểm trường điện không vào được như điểm trường Tri Lễ 4, mạng internet của các trường như Cắm Muộn 2, Huổi Máy cũng rất khó khăn, không có điện, nên Phòng GD đã linh hoạt trong tập huấn GV tại huyện, tổ chức 3 ngày tại huyện. Huyện chia làm 3 cụm, mỗi cụm có trình  độ học sinh tương đồng nhau, (cụm Trung tâm có trình độ học sinh thuận lợi hơn, cụm Tây Nam, cụm Tây Bắc)”.

Bà Hương cũng nhấn mạnh, việc tập huấn không phải dạy lại lý thuyết mà tổ chức tương tự như các buổi sinh hoạt chuyên môn để các giáo viên cốt cán trao đổi với giáo viên đại trà về thiết kế các bài dạy, phân tích bài dạy thực hành đối với mỗi môn học.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề ở mỗi cụm đều có chuyên viên Phòng GD để tham gia giải đáp những vướng mắc. Sau sinh hoạt chuyên đề, Phòng GD Quế Phong tổ chức hội thảo cấp huyện, những vướng mắc khó khăn được chia sẻ, tháo gỡ. – “Hình thức tổ chức là nhấn mạnh những đổi mới của Chương trình GDPT mới đối với các môn học và hoạt động GD. Sau đó, tổ chức cho đội ngũ cốt cán của Phòng và trực tiếp chuyên viên chuẩn bị soạn giáo án; phân công CBQL ở các trường phụ trách 1 số môn cùng với GV để soạn và mỗi môn học soạn 2,3 tiết  nhưng khi thể hiện sẽ mỗi môn thể hiện 1 tiết. Phòng chỉ đạo các nhà trường tiếp tục tập huấn cho GV ở trường, không chỉ tiếng lớp 1, chia sẻ chủ yếu là thông qua thực hành, trao đổi. Phòng chỉ đạo các cụm trường sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên môn ở các cụm và trong 3 cụm hội thảo chuyên môn đều có mặt của Phòng GD để chia sẻ vướng mắc cho GV, như môn Hoạt động trải nghiệm, Toán, Tiếng việt” – Bà Trần Thị Hương cho biết.

Để giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT mới, Sở GDĐT Đắc Lắc cũng kết hợp bồi dưỡng trực tiếp với trực tuyến. Cách làm của Đắc Lắc được ông Trần Văn Hùng, Phó trường phỏng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Đắc Lắc chia sẻ: “Riêng đối với Đắc Lắc, chúng tôi thấy GV lớp 1 và cán bộ quản lý tiểu học năm đầu tiên tiếp cận CT mới, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ quản lý trường tiểu học và giáo viên chuẩn bị dạy lớp 1, chúng tôi mời ĐHSP- ĐH Đà Nẵng để bồi dưỡng trực tiếp mô đun 1 cho 352 GV chuẩn bị dạy lớp 1 và 857 cán bộ quản lý trường tiểu học”.

Ngành giáo dục Đắc Lắc còn kịp thời tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán bậc THCS, THPT để kịp thời triển khai chương trình mới đối với lớp 2 và lớp 6 năm học tới đây, theo lời ông Trần Văn Hùng: “ Bồi dưỡng trực tiếp cho 1 số GV, CBQL THCS, THPT xem như bồi dưỡng trực tiếp GV cốt cán của Sở GD hỗ trợ thêm cho đội ngũ cốt cán do Bộ bồi dưỡng,hỗ trợ trong quá trình sinh hoạt chuyên môn tại trường/cụm trường. Năm nay Sở đầu tư kinh phí bồi dưỡng thường xuyêm để bồi dưỡng trực tiếp cho GV, CBQL dạy lớp 6 – lớp đầu tiên của cấp THCS thực hiện CTPT 2018. Chúng tôi rất quan tam đến đối tượng này, bồi dưỡng tổng thể, gom các nội dung thiết yếu và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của các thầy cô về các mô đun”.

Không chỉ ngành giáo dục Nghệ An và Đắc Lắc, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nhất là trong bối cảnh năm học 2021-2022  sẽ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6.

Có thể nói, hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ GDĐT triển khai  đã tạo sự kết nối giữa giáo viên, cán bộ quản lý giữa các trường tại địa phương, cũng như trong cả nước, góp phần hình thành và phát triển các cộng đồng học tập đặc biệt hữu ích trong đội ngũ nhà giáo. Ý thức rõ điều này, ngành giáo dục tỉnh Đắc Lắc đồng thời cũng chấn chỉnh những nhận thức chưa đúng về hoạt động bồi dưỡng thường xuyên. Ông Trần Văn Hùng cho rằng: “Một số GV cho rằng cứ bồi dưỡng và hoàn thành trên Hệ thống được đánh giá đạt là xem như xong. Như vậy là không đúng với mục đích của chương trình bồi dưỡng này. Hệ thống bài giảng, bài tập trên LMS là để cho GV và CBQL bồi dưỡng thường xuyên liên tục. Chỗ nào quên, không nhớ thì lên lại hệ thống để theo dõi”.

Theo số liệu của Chương trình ETEP – Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 3-2021, Hơn 27.000 GV cốt cán đã tham gia bồi dưỡng mô đun 2, 3 trên Hệ thống học tập trực tuyến (LMS), với tỷ lệ hoàn thành bồi dưỡng đều trên 100% so với chỉ tiêu. Số lượng CBQLCSGDPT cốt cán tham gia bồi dưỡng và hoàn thành khoá học cũng đạt 110%.

Các thầy cô đang nỗ lực biến quá trình bồi dưỡng theo đợt thành tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để thích ứng với đổi mới giáo dục.

Tính đến ngày 3/6/2021, trong cả nước có 513.852 giáo viên (GV) đại trà đã tham gia bồi dưỡng mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực”, trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) và có 374.154 GV hoàn thành, (chiếm hơn 70%).

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) đại trà, trong cả nước có 48.145 thầy cô tham gia bồi dưỡng mô đun 3 “Quản trị tài chính trường tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” trên Hệ thống LMS và đã có 22.119 thầy cô hoàn thành bồi dưỡng (chiếm hơn 70%).

Năm nay, sẽ bồi dưỡng mô đun 4, 5, 9 cho đội ngũ GV/CBQLCSGDPT cốt cán. Còn GV/CBQLCSGDPT đại trà, sẽ lựa chọn 3 trong tổng số 4 modul 3, 4, 5, 9 để tự bồi dưỡng trên Hệ thống LMS với sự hỗ trợ của GV/CBQLCSGDPT cốt cán.

ETEP