Các thầy cô giáo đang nỗ lực hoàn thành bồi dưỡng mô đun 3

Ngày cập nhật : 03/06/2021

Tính đến ngày 3/6/2021, trong cả nước có 513.852 giáo viên (GV) đại trà đã tham gia bồi dưỡng mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực”, trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) và có 374.154 GV hoàn thành, (chiếm hơn 70%).
 
Một số tỉnh có GV hoàn thành bồi dưỡng mô đun 3 với tỷ lệ cao, đó là: Bắc Giang: 100%, Cà Mau: 99,8%, Thanh Hoá: 99,8%, Điện Biên: 98,7%, Yên Bái: 97,6%, Bình Dương: 97,4% , Vĩnh Long: 97,3%, Lạng Sơn: 96,9%, Đồng Nai: 95%, An Giang: 92,5%, Hải Dương: 92,5%, Gia Lai: 92,4%, Thừa Thiên Huế: 91,9, Đắc Nông: 91,7%, Sóc Trăng: 91,5%, Bắc Ninh: 90,8%, Quảng Ngãi: 90%, Thái Bình: 89,8% , Phú Thọ: 89,6%, Thái Nguyên: 89,2%.
Ảnh minh họa
 
Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) đại trà, trong cả nước có 48.145 thầy cô tham gia bồi dưỡng mô đun 3 “Quản trị tài chính trường tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” trên Hệ thống LMS và đã có 22.119 thầy cô hoàn thành bồi dưỡng (chiếm hơn 70%).
 
Một số tỉnh có CBQLCSGDPT hoàn thành bồi dưỡng mô đun 3 với tỷ lệ cao là: Bắc Giang: 99,5%, Thanh Hoá: 99,4%, Yên Bái: 97,8%, Lạng Sơn: 96,6%, Bình Dương: 94%, Điện Biên: 93,4%, Đồng Nai: 87,6%, Vĩnh Phúc: 86,3%, Thừa Thiên Huế: 85,7%, An Giang: 84,7% , Thái Bình: 84,2%, Phú Thọ: 83,6%, Đắc Nông: 83,2%, Bắc Ninh: 81,3%, Quảng Ngãi: 81,2% ,Vĩnh Long: 80,7%.
 
Các thầy cô giáo tự học trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán và giảng viên sư phạm. Với mô hình bồi dưỡng mới này, Bộ GD&ĐT đang biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ.
ĐTH