Hiệu qủa của mô hình bồi dưỡng mới

Ngày cập nhật : 25/04/2021

 

Ngày 23/4/2021, tại Tp Đà Nẵng, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của 63 Sở GĐ ĐT, lãnh đạo các Cục/Vụ thuộc Bộ GD ĐT, 8 trường ĐHSP/Học viện Quản lý Giáo dục tham gia ETEP dự Hội nghị Sơ Kết bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (trong khuôn khổ Chương trình ETEP). Thứ Trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị.

Thứ Trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Hữu Độ: "Qua đi khảo sát một số địa phương và từ thực tiễn giảng dạy, giáo dục cho thấy mô hình bồi dưỡng mới đem lại hiệu quả rõ rệt".

Chương trình ETEP được thực hiện từ năm 2017 đến tháng 6/2022 nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thông qua các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, kết hợp giữa các phương thức trực tuyến, trực tiếp và sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường. Hoạt động bồi dưỡng do Bộ GD &ĐT triển khai theo mô hình mới, chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng có hỗ trợ của cốt cán và công nghệ thông tin.

Đến nay, Chương trình ETEP đã hoàn thành tài liệu, học liệu bồi dưỡng cốt cán các mô đun 1,2,3,4. Sản phẩm tài liệu, học liệu mỗi mô đun bồi dưỡng bao gồm tài liệu in, infographic, video và khóa bồi dưỡng qua mạng nhằm đáp ứng mô hình bồi dưỡng kết hợp (trực tiếp và qua mạng) cho đội ngũ cốt cán và tự bồi dưỡng qua mạng cho đội ngũ đại trà, được tải lên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS. Tài liệu bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT mô đun 1, 2, 3 đã được triển khai cho bồi dưỡng cốt cán và mô đun 1, 2 cho bồi dưỡng đại trà toàn quốc.

Hiệu quả mô hình bồi dưỡng mới

Một trong các mục tiêu trọng tâm của Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là chương trình ETEP) là phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV và CBLQ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, kết hợp giữa các phương thức trực tuyến, trực tiếp và sinh hoạt chuyên môn.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: “Điểm mới trong bồi dưỡng GV thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 là không có F1, F2. Trước đây bồi dưỡng cán bộ là GV ở cấp trung ương rồi chuyển giao cho GV cấp tỉnh rồi đến cấp quận huyện, cứ mỗi một lần chuyển giao lại “rơi mất” đi một ít. Triển khai mô hình bồi dưỡng mới thì dù là GV cốt cán hay GV đại trà đều được bình đẳng tiếp cận tài liệu gốc trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS. Hỗ trợ GV cốt cán là giảng viên sư phạm, giúp GV cốt cán tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn GV đại trà tự học.

GV cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp tự học trên LMS và thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn. Trước kia là bồi dưỡng theo đợt, giờ là bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, có sự hỗ trợ của CNTT, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đặc biệt là có sự hỗ trợ của GV cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt. Với sự hỗ trợ của CNTT.

Thứ Trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định: Việc bồi dưỡng GV, CBQL đã chủ động, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, có nhiều điểm mới: 1)Tổ chức bồi dưỡng cốt cán theo mô hình 5-3-7, đây là lần đầu tiên có mô hình kết hợp và trực tiếp và trực tuyến; 2) Lần đầu tiên tổ chức bồi dưỡng có sự tham gia sâu, hiệu quả của các trường ĐHSP chủ chốt và Học viện QLGD, GVSP chủ chốt, GVQLGD chủ chốt; 3) Có đội ngũ GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán để hỗ trợ đồng nghiệp chứ không phải là dạy lại; 4) Chuyển quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng của GV, lấy động lực học tập từ bên trong; 5) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức sinh hoạt tổ chuyên môn, hỗ trợ tập huấn đại trà thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn trong đó cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp, trả lời những thắc mắc.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP: "Chương trình ETEP đã bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 vượt chỉ tiêu đề ra"

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP cho biết, năm 2020, do tình hình dịch Covid – 19 diễn ra phức tạp, thời gian bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ cốt cán bị dồn lại vào 3 tháng cuối năm. Điều này gây ra một số khó khăn cho công tác tổ chức bồi dưỡng và cho việc sắp xếp thời gian của các học viên.

Tuy vậy, với sự nỗ lực của các trường ĐH Sư phạm và Học viện QLGD cùng sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các Sở GD&ĐT, Chương trình ETEP đã bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 vượt chỉ tiêu đề ra.

Hơn 27.000 GV cốt cán đã tham gia bồi dưỡng mô đun 2, 3 với tỷ lệ hoàn thành bồi dưỡng đều trên 100% so với chỉ tiêu. Số lượng CBQLCSGDPT cốt cán tham gia bồi dưỡng và hoàn thành khoá học cũng đạt 110%.

Đối với hoạt động bồi dưỡng đại trà, đã có 45/63 Sở GDĐT bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT đại trà mô đun 1, 2 trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS).

Điều đáng nói là thông qua hoạt động bồi dưỡng đã tạo ra được cơ chế gắn kết giữa các trường ĐH Sư phạm với các Sở GD&ĐT, hình thành được các cộng đồng học tập với sự tham gia của đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, đội ngũ GV phổ thông và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà trên cả nước.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thông tin: Qua đi khảo sát một số địa phương và từ thực tiễn giảng dạy, giáo dục cho thấy mô hình bồi dưỡng mới đem lại hiệu quả rõ rệt. “Năm 2020 là một năm đặc biệt đối với GD&ĐT. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thời gian đầu triển khai thực hiện, chúng ta gặp không ít khó khăn. Nhưng đến nay, những phản hồi từ các trường học, từ xã hội, từ các Sở GD về việc thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 là rất tích cực. Học sinh dễ học được bài hơn, đọc trơn tiếng Việt nhanh, vốn từ phong phú đã hỗ trợ cho các em học những môn khác rất tốt. Điều này khẳng định ưu thế mô hình bồi dưỡng mới, đã giúp thầy cô giáo chủ động, tự tin tổ chức dạy học theo chương trình mới. Và giáo viên đã được tập huấn cẩn thận, hiệu quả" - 

Tăng tốc bồi dưỡng để thực hiện chương trình SGK lớp 2, lớp 6

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Hội nghị sơ kết này được xem là hội nghị 4 bên để cùng thống nhất với nhau để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV, CBQL trong năm 2021; Cần thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai bồi dưỡng năm 2021 thật bài bản, chặt chẽ, chất lượng, đảm bảo nguyên tắc 4 bên: Bộ GDĐT, các Sở GDĐT, các trường ĐHSP, ETEP để trực tiếp phối hợp xây dựng kế hoạch.

Tại hội nghị, 7 trường ĐHSP và Học viện Quản lý giáo dục đã bàn thảo cùng các Sở GDĐT do nhà trường phụ trách để thống nhất kế hoạch bồi dưỡng và tháo gỡ khó khăn bồi dưỡng bổ sung đội ngũ cốt cán,..

Theo kế hoạch, năm 2021, sẽ bồi dưỡng mô đun 4, 5, 9 cho cốt cán theo mô hình 7 ngày học trực tuyến trên hệ thống LMS, 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp với giảng viên sư phạm và 7 tiếp tục học trực tuyến và hoàn thành các bài kiểm tra. Đội ngũ GV/CBQLCSGDPT đại trà, sẽ lựa chọn 3 trong tổng số 4 modul 3, 4, 5, 9 để bồi dưỡng trực tuyến.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý: Cần nâng cao nhận thức về bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT thực hiện Chương trình GDPT mới. Giáo viên cần được bồi dưỡng đầy đủ để tạo ra chất lượng giáo dục để “không học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, cần có cốt cán là lực lượng tiên phong hỗ trợ đại trà tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, trực tuyến để liên tục phát triển năng lực nghề nghiệp cá nhân.

Công tác bồi dưỡng GVPT có nhiều điểm mới, nên cần đặc biệt coi trọng tính kế hoạch - xây dựng kế hoạch và quản lí việc thực hiện kế hoạch. Phân công rõ người kín việc, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt. Triển khai bồi dưỡng GVPT cốt cán đúng kế hoạch.

Các trường ĐHSP được giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu cần quan tâm xây dựng tài liệu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để sớm cung cấp cho các GVSP chủ chốt, GVQLGD chủ chốt sử dụng bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, những khó khăn, vướng mắc về mặt kỹ thuật, tài chính sẽ sớm được tháo gỡ. Song, có những vấn đề, địa phương phải có sự linh động trong vận dụng. Đơn cử như việc các trường có thể tăng số lượng giáo viên cốt cán tham gia tập huấn thì có thể chủ động thêm từ kinh phí địa phương. Bộ GD&ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính để sớm có thông tư về hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến”.

“Năm học 2021 – 2022 chúng ta bắt đầu triển khai chương trình – SGK mới với lớp 6. So với lớp 1 thì việc triển khai ở lớp 6 có những khó khăn, thách thức hơn. Ngoài các môn học mới, như không còn môn Lý, Hóa, Sinh nữa mà là môn KHTN, môn Lịch sử, Địa lý không còn là môn riêng mà là môn tích hợp cộng thêm những yêu cầu khác. Đầu vào của HS lớp 6 năm tới không học được trọn chương trình của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Tiểu học.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã xây dựng chương trình và kế hoạch bổ sung cho lớp 5. Điều này nhằm giúp HS tiểu học được bổ trợ các kiến thức để đảm bảo yêu cầu đầy đủ kiến thức để sẵn sàng đón nhận chương trình lớp 6. Tuy nhiên, thách thức khi triển khai chương trình – SGK ở lớp 6 là rất lớn. GV giảng dạy lớp 6 năm học tới phải rất tâm huyết, hiểu về chương trình, làm chủ chương trình và dạy học bằng cả tâm huyết của mình thì mới vượt qua những khó khăn. Vì thế cần, tăng tốc bồi dưỡng để thực hiện chương trình SGK lớp 2, lớp 6.

ĐTH