Đánh giá và công nhận các kết quả của sở GDĐT tỉnh Kon Tum trong việc triển khai đánh giá GV, CBQLCSGDPT theo chuẩn

Ngày cập nhật : 08/04/2021

Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, Tổ chức kiểm đếm độc lập (Viện Đảm bảo Chất lượng – ĐH Quốc Gia Hà Nội) tiến hành đánh giá và công nhận các kết quả của sở GDĐT tỉnh Kon Tum trong việc triển khai đánh giá GV, CBQLCSGDPT theo chuẩn, lựa chọn GV & CBQLCSGDPT cốt cán và kết quả bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 1 và mô đun 2.
 
Tham dự buổi khai mạc, có bà Phạm Thị Trung – GĐ Sở GDĐT tỉnh Kon Tum, PGS.TS Trần Xuân Bách – Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, bộ phận giám sát, đánh giá của BQL Chương trình ETEP và đại diện các phòng ban của Sở GD ĐT Kom Tum.
Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD ĐT Kon Tum
 
Phát biểu tại buổi khai mạc, Giám đốc Sở GD ĐT Kon Tum - bà Phạm Thị Trung cho biết, mặc dù là tỉnh khó khăn, luôn phải sử dụng nguồn ngân sách từ trung ương nên lúc đầu cũng có khó khăn về kinh phí. Sở đã tích cực làm việc với Ủy ban và đã có những chỉ đạo để có nguồn kinh phí phục vụ cho bồi dưỡng đại trà.
Sở đã thành lập tổ công tác lưu động đi hỗ trợ cơ sở nhất là khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới đối với lớp 1.
Đi cơ sở, hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc và chúng tôi đã nhận được hiệu ứng tích cực từ GV. Tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ và của BQL ETEP, của trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, chúng tôi đều quyết liệt triển khai đến từng bộ phận có liên quan”.
 
Phát biểu tại buổi khai mạc, TS Lê Thị Kim Anh – trưởng bộ phận GS của BQL ETEP đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum và sự hỗ trợ của ĐHSP – ĐH Đà Nẵng.
 
Kết quả là với đội ngũ cốt cán đã hoàn thành 03 mô đun – đạt 98%; với bồi dưỡng đại trà hiện mô đun 1 đã gần 100% GV và CBQL CSGDPT hoàn thành; mô đun 2 do mới triển khai nhưng cũng có gần 100% tham gia học và đang hoàn thành. Sở cũng đã công bố báo cáo TEMIS.
 
PGS. TS. Trần Xuân Bách – Phó hiệu trưởng trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng giải đáp các thắc mắc kiến nghị của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum cũng như cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Sở trong việc triển khai các hoạt động bồi dưỡng và xây dựng báo cáo TEMIS.
Dung - Huệ