Đại học Vinh: Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thuộc Chương trình ETEP năm 2020

Ngày cập nhật : 01/02/2021

Thực hiện kế hoạch kiểm đếm DLIs thuộc Chương trình ETEP năm 2020 tại Trường Đại học Vinh của Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) vào ngày 29/01/2021, tại Trường Đại học Vinh tổ chức kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thuộc Chương trình ETEP năm 2020.

Tham dự có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương; TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia Tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP. Về phía đoàn công tác của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Thành viên, TS. Dương Tuyết Hạnh - Thành viên, ThS. Phạm Thị Thảo - Thành viên, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên và ThS. Vũ Hải Phương - Cán bộ hành chính.

Đại biểu tham dự khai mạc

Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Quản lý Chương trình ETEP, Trưởng các khoa, viện đào tạo sư phạm, các phòng ban, trung tâm có liên quan.

Chương trình Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) là cơ sở để Ngân hàng Thế giới giải ngân cho Chính phủ Việt Nam, cụ thể là Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Nội dung kiểm đếm bao gồm: kiểm đếm đối với chỉ số giải ngân DL1.1 năm 2020 (thẩm định về báo cáo TEIDI 2020) và kiểm đếm đối với chỉ số giải ngân DL3.2 năm 2020 (kiểm tra về bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán).

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đánh giá cao vai trò của Chương trình ETEP và báo cáo một số hoạt động của Nhà trường trong khuôn khổ Chương trình ETEP. Trường Đại học Vinh mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của đoàn công tác để Trường tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ góp phần cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Thay mặt đoàn công tác, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn nêu rõ các nội dung công việc và mong nhận được sự phối hợp thật tốt của nhà trường để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn phát biểu

Báo cáo sơ bộ kết quả kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thuộc Chương trình ETEP năm 2020 của Trường Đại học Vinh, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Trưởng đoàn cho biết, năm 2020, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thuộc PA được giao. Về báo cáo TEIDI 2020, tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí cơ bản đã thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Quản lý Trung ương, điểm đánh giá và điểm mạnh, điểm cần khắc phục đưa ra là có cơ sở. Tuy nhiên, trong việc tổ chức lấy ý kiến tham vấn báo cáo TEIDI, mô tả tiêu chí, kê khai sắp xếp minh chứng, Nhà trường cần rà soát, điều chỉnh lại để hoàn thiện báo cáo thật tốt. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hồng khuyến nghị: "Nhà trường cần xây dựng hệ thống số hóa minh chứng và sắp xếp minh chứng vào phần mềm để không chỉ phục vụ tốt kiểm đếm các chỉ số giải ngân mà còn phục vụ cho nhiều hoạt động khác như kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo".

Đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP, TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia tư vấn đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình ETEP trong năm 2020 và tinh thần làm việc của đoàn kiểm đếm cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Trường Đại học Vinh trong công tác phục vụ kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thuộc Chương trình ETEP năm 2020. Ban Quản lý Chương trình ETEP, Ban Giám sát - đánh giá, Hội đồng tự đánh giá TEIDI đã có sự tham gia đồng bộ. Tuy nhiên, trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường còn có một số hoạt động chưa được như mô tả; việc mã hóa minh chứng, xây dựng cơ sở minh chứng còn cần phải hoàn thiện thêm. Hy vọng Trường Đại học Vinh sẽ đạt kết quả tốt, từ đó tiếp tục  thực hiện các nhiệm vụ phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP phát biểu

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP báo cáo công tác tự đánh giá của Trường Đại học Vinh.

Theo ĐH Vinh