Kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên phổ thông của ĐHSP-ĐH Đà Nẵng

Ngày cập nhật : 08/01/2021

Từ ngày 7/1-8/1/2021, đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới làm việc tại trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng.

Bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP phát biểu tại cuộc họp.

Đoàn gồm bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới; TS Đặng Văn Huấn, PGĐ BQL Chương trình ETEP cùng các chuyên gia tư vấn, PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, PGS.TS. Trần Xuân Bách, Phó hiệu trưởng cùng các bộ phận tham gia ETEP của trường.

Đoàn giám sát rà soát, đánh giá việc thực hiện PA; Kết quả/ DLIs; Triển khai kế hoạch BDTX 2020 (Lựa chọn/ Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt; Phát triển tài liệu BDTX; Bồi dưỡng GVPT cốt cán/ CBQLCSGDPT cốt cán; Hỗ trợ BDTX cho đội ngũ GV và CBQLCSGDPT; Hoạt động tăng cường năng lực và tự đánh giá TEIDI, ...

PSG.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng báo cáo kết quả bồi dưỡng.

Tại cuộc họp chiều nay, (7/1/2021), ĐHSP-ĐH Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng GV như sau:

Tất cả giảng viên sư phạm được cử đi bồi dưỡng do Chương trình ETEP tổ chức sẽ bồi dưỡng lại cho các giảng viên còn lại. Đồng thời cùng xây dựng kịch bản sư phạm 3 ngày chi tiết, semina để thống nhất kịch bản sư phạm bồi dưỡng GVPT cốt cán.

Các Sở GDĐT yêu cầu và cử chuyên viên Sở/Phòng tham dự các đợt bồi dưỡng, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng cũng đồng ý và hỗ trợ một phần kinh phí ăn ở cho đối tượng này.

TS Đặng Văn Huấn - PGĐ BQL Chương trình ETEP 

Nhà trường hỗ trợ các Sở GDĐT tổ chức cho GVPT đại trà tự học, tự bồi dưỡng có hỗ trợ của đồng nghiệp: Trường phân công giảng viên sư phạm hỗ trợ liên tục cho GVPT cốt cán. Ngoài hỗ trợ trên LMS còn có các kênh, mạng XH để tương tác, hỗ trợ học tập. Giảng  viên sư phạm chủ chốt của ĐHSP-ĐH Đà Nẵng đã chủ động lập group theo môn học trên Zalo, Facebook để kết nối, hỗ trợ thường xuyên, liên tục.

Từ 8-20/12/2020, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng cử đoàn công tác do Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, đến 6 Sở GDĐT do trường phụ trách bồi dưỡng để trao đổi về công tác phối hợp tổ chức cho GVPT đại trà tự học, tự BD có hỗ trợ của đồng nghiệp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Hiện, có 2 Sở GDĐT là Tp Đà Nẵng và Gia Lai, năm 2020 bị động do kế hoạch ban hành chậm nên không ký hợp đồng được LMS. Tuy nhiên năm 2021 đã bố trí được kinh phí để triển khai bồi dưỡng.

Huyền - Huệ