Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật : 06/01/2021

Từ ngày 5/1 – 6/1/2021, đoàn giám sát tiến độ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới, Ban quản lý Chương trình ETEP làm việc với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ đợt giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Chương trình ETEP.

Các đại biểu dự họp

Đoàn giám sát gồm bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp, Chủ nhiệm chương trình ETEP - trưởng đoàn và các chuyên gia về bồi dưỡng, tài chính, đấu thầu, an toàn xã hội. 

Về phía BQL Chương trình ETEP có TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc ETEP và các chuyên gia tư vấn.

Về phía Trường ĐHSP Tp HCM có GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách cùng các thành viên phụ trách các hoạt động ETEP Trường ĐHSP Tp HCM.

Chương trình làm việc của đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tập trung rà soát, đánh giá tiến độ triển khai chương trình ETEP năm 2020, những thách thức và biện pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu năm 2021. Cụ thể là rà soát việc thực hiện Thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA), Kết quả/ chỉ số liên kết giải ngân -DLIs; Hoạt động tăng cường năng lực và tự đánh giá TEIDI: Tiến độ triển khai các hoạt động hỗ trợ tăng điểm TEIDI trong năm 2020, bao gồm phát triển các chương trình đào tạo; Kế hoạch đánh giá TEIDI 2020; Triển khai kế hoạch BDTX 2021: Lựa chọn/ Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt; Phát triển tài liệu BDTX; Bồi dưỡng GVPT cốt cán CBQLCSGDPT cốt cán; Hỗ trợ BDTX cho đội ngũ GV và CBQLCSGDPT; Hệ thống LMS/TEMIS.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh phát biểu.

Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Chương trình ETEP đi khảo sát thực địa tại tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát sáng ngày 6/1/2021, ông Nguyễn Đình Bá – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT Trà Vinh cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển nghề nghiệp GV/CBQL đáp ứng yêu cầu đổi mới GD, Sở đã ban hành kế hoạch 5 năm BDTX. 

Hoạt động bồi dưỡng GV/CBQL có chỉ đạo kịp thời từ Bộ, Trường ĐHSP Tp HCM, Học viện Quản lý GD, có sự phân công GV tham gia lớp, nhóm theo địa bàn.

Sở đã cử đầy đủ GV cốt cán đi bồi dưỡng theo kế hoạch và đã tập huấn xong mô đun 1,2,3 đối với GV tiểu học cốt cán.

Hiện, Trà Vinh mới hoàn thành mô đun 1 đại trà do mới xong đấu thầu LMS, hiện đang triển khai mô đun 2 bồi dưỡng GV đại trà. Sở chỉ đạo xuống các trường, yêu cầu phân công cụ thể cho cốt cán hỗ trợ đại trà. 

Bà Tăng Thị Ngọc Mai, PGĐ Sở GD&ĐT Trà Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Trà Vinh bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày cho tất cả GV đại trà, sau đó chia các tổ đi xuống các huyện giám sát việc triển khai ở tất cả các huyện và trường phổ thông. Giáo viên cốt cán lập các nhóm Zalo hỗ trợ GV Tiểu học đại trà. Các hoạt động đồng bộ này tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Việc tập huấn đại trà theo công thức 5-3-7, có linh hoạt đối với các địa phương, theo quy trình trên hệ thống LMS. Đội ngũ cốt cán thường xuyên trao đổi với GV phổ thông đại trà và giảng viên sư phạm chủ chốt để hỗ trợ đại trà học tập.

Phát biểu tại cuộc họp, cô giáo Lê Thị Mỹ Nhân, Trường THCS Kiên Thị Nhẫn cho biết, giáo viên cốt cán, các thầy cô giảng viên sư phạm chủ chốt nhiệt tình giảng dạy. Các thầy cô cốt cán được giảng viên sư phạm bồi dưỡng, tập huấn, sau đó lại tiếp tục được giảng viên sư phạm chủ chốt hỗ trợ qua mạng về việchỗ trợ đồng nghiệp cho nên vững tâm hơn. 

Tuy nhiên, GV cốt cán gặp khó vì GV đại trà, một số thầy cô học chưa nghiêm túc, kỹ năng CNTT chưa tốt, thậm chí không biết đăng nhập để học. Các câu hỏi của GV đại trà thường hỏi về cách trả lời câu hỏi, cách dùng hệ thống LMS. 

Mặt khác, hoạt động bồi dưỡng còn gặp khó do đường truyền Internet chưa được tốt, một số GV còn hạn chế về CNTT, việc cung cấp tài khoản chậm do dịch bệnh và thủ tục đấu thầu. Chưa kể, GV vừa phải dạy học, vừa tự bồi dưỡng, GV cốt cán, không đủ cho tất cả các bộ môn (của 1 huyện), cho nên phải sử dụng cốt cán của huyện khác. 

Theo kế hoạch, Sở GD ĐT Trà Vinh sẽ hoàn thành mô đun 2 và 3 đại trà vào tháng 2, 3 năm 2021. Sở đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để 100% GV được tập huấn mô đun 2,3. Đồng thời có kế hoạch giám sát tập huấn, chuẩn bị về cơ sở vật chất để đảm bảo tập huấn chất lượng.

Chiều ngày 6/1/2021, đoàn giám sát làm việc tại trường Tiểu học Huyền Hội A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đây là trường tiểu học còn nhiều khó khăn của tỉnh Trà Vinh. 

Huyền - Huệ