Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Phú Thọ

Ngày cập nhật : 01/01/2021

Thực hiện Công văn số 472/CV-ETEP ngày 30/10/2020 của BQL ETEP Trung ương về hướng dẫn quy trình đảm bảo chất lượng, giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 29/12/2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ.


TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức chủ trì Hội thảo

Thực hiện Công văn số 472/CV-ETEP ngày 30/10/2020 của BQL ETEP Trung ương về hướng dẫn quy trình đảm bảo chất lượng, giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

 

NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ có NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc, Ông Lê Bá Việt Hùng - Trưởng phòng GDPT, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục; Đại diện các giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Phú Thọ. Về phía đại diện Viettel Phú Thọ có Ông Lê Hồng Quân. Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Các thầy cô trong Ban Quản lý ETEP.

 

PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát biểu 

Phát biểu khai mạc, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức khẳng định: Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục, giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, Viettel Phú Thọ và Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng nhau chia sẻ kết quả công tác bồi dưỡng, những kinh nghiệm và vướng mắc trong quá trình tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1, mô đun 2. Nhất là sự phối hợp giữa Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ và Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời triển khai các hoạt động giám sát trong khuôn khổ chương trình ETEP.

 

Ông Lê Quang Hòa - CV Phòng GDTH, Sở GDĐT Phú Thọ trình bày báo cáo

Phát biểu tại Hội thảo, NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cảm ơn Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã đồng hành cùng Sở Giáo dục Đào tạo Phú Thọ hoàn thành bước đầu chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý phổ thông với kết quả  khả quan. Đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán sau khi được Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng các mô đun đã có kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp tại địa phương một cách hiệu quả. Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các cán bộ quản lý và giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc để các bên cùng nhau đưa ra những giải pháp phù hợp.

 

TS Phạm Đức Hiếu - Phó Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐHSP Hà Nội 2 trình bày báo cáo

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu được nghe TS Phạm Đức Hiếu - Phó Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo kết quả triển khai bồi dưỡng mô đun 2 cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tỉnh Phú Thọ. Báo cáo đánh giá cụ thể về các mặt: Công tác chuẩn bị và tổ chức; Về đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt; Về học viên; Về việc hỗ trợ công nghệ thông tin, hệ thống LMS, mạng internet; Về công tác quản lý, giám sát triển khai đợt bồi dưỡng; Về việc phối hợp với các Sở GDĐT trong quản lý bồi dưỡng.

 

Ông Lê Hồng Quân, đại diện Viettel Phú Thọ thảo luận tại Hội thảo

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã báo cáo kết quả bồi dưỡng mô đun 1, tổ chức triển khai tập huấn mô đun 2 và 3 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình bồi dưỡng giáo viên năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2021 và những kiến nghị, đề xuất phối hợp giữa các bên triển khai khi bồi dưỡng những mô đun tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

 

Giáo viên phổ thông cốt cán thảo luận tại Hội thảo

Phần trao đổi, thảo luận được thực hiện dưới sự chỉ trì của: PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ.

 

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán thảo luận tạo Hội thảo

Các đại biểu trong Hội thảo đã thẳng thắn trao đổi về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà theo Công văn 472 472/CV-ETEP ngày 30/10/2020 của BQL Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT). Những ý kiến trong Hội thảo được chủ tọa và đại diện Viettel Phú Thọ hồi đáp cụ thể, đưa ra phương án giải quyết rõ ràng.

Tiếp đó, Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện phỏng vấn các giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về việc tự học trực tuyến và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại trường/cụm trường.

Theo ĐHSP Hà Nội 2