Giám sát đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên GV phổ thông đại trà tại Quảng Trị

Ngày cập nhật : 28/12/2020

Ngày 27/12/2020, đoàn giám sát sát bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông gồm đại diện BQL Chương trình ETEP và Trường ĐHSP – ĐH Huế làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Phòng GD ĐT huyện Hải Lăng về việc đảm bảo chất lượng của công tác bồi dưỡng thường xuyên GV phổ thông đại trà, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thầy Mai Huy Phương – PGĐ Sở GDĐT Tỉnh Quảng Trị thông tin về hoạt động bồi dưỡng GV ở Quảng Trị

Thầy Mai Huy Phương – PGĐ Sở GDĐT Tỉnh Quảng Trị cho biết: Dựa trên các văn bản của Bộ như Kế hoạch 41; công văn 1021, công văn 3953 và thông báo kết luận số 1384 của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp trực tuyến với GĐ 63 sở GDĐT, các văn bản của ĐH SP – ĐH Huế, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 1939/KH-SGDĐT ngày 8/10/2020 về kế hoạch tổ chức bồi dưỡng CBQL, GVPT đại trà thực hiện chương trình GD phổ thông 2018.

Hiện, GV cốt cán và CBQL CSGDPT cốt cán của Sở đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1,2,3 do ĐHSP – ĐH Huế tổ chức.

Sở giữ ổn định về đội ngũ cốt cán. Ngay khi đội ngũ cốt cán hoàn thành mô đun 1, Sở GDĐT Tỉnh Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng trực tiếp 1 ngày kết hợp với ĐHSP – ĐH Huế cho đội ngũ cốt cán bổ sung.

Do đang hoàn chỉnh các khâu ký hợp đồng với nhà cung ứng LMS nên Quảng Trị mới hoàn thành bồi dưỡng đại trà mô đun 1 cho 100% GV lớp 1.

Các khối lớp khác dự kiến sẽ hoàn thành các mô đun 1,2 trong quý I năm 2021.

Giám đốc Sở GD ĐT Quảng Trị cho biết, đội ngũ cốt cán đã tham gia bồi dưỡng đầy đủ và ổn định về số lượng, không có biến động như 1 số địa phương khác. Đó là thuận lợi thứ nhất.

Thứ hai là việc bồi dưỡng trên hệ thống LMS giúp cho GV thuận lợi về không gian và thời gian.

Thuận lợi thứ ba là tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ trên hệ thống, có sự hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên. Việc tổ chức học tập như thế là hiệu quả trong tình hình hiện nay….

Tuy nhiên, ông Mai Huy Phương cũng chia sẻ, do thủ tục triển khai cấp tài khoản chưa rõ ràng nên khá mất thời gian.

Sở chưa ký kết với nhà cung cấp hệ thống LMS nên chưa triển khai bồi dưỡng đại trà được.

Mặt khác, trình độ CNTT của GV còn hạn chế. Đường truyền internet đến vùng sâu, vùng xa yếu. Vì thế, sẽ mất nhiều thời gian để trao đổi giữa GV cốt cán và GV đại trà; Học trên mạng nên kiểm soát khó.

Ông Phương đề xuất, thời gian tập huấn nên vào dịp hè; Có văn bản và chính sách, hướng dẫn cụ thể và đồng bộ về chính sách, chế độ cho GV cốt cán cũng như có hướng dẫn cụ thể về cách thức học tập từng mô đun.

Nếu có thể, tập trung GV đại trà để hỗ trợ trực tiếp, giải đáp những thắc mắc có liên quan trong quá trình học tập.

Dung - Huệ