Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu chính thức của giáo viên

Ngày cập nhật : 26/11/2020

Theo Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng dần. Tuy nhiên, một số giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu trong các trường hợp đặc thù.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu chính thức của giáo viên

 

Theo Nguyệt Linh (vietnamnet)