Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học

Ngày cập nhật : 28/10/2020

Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT trong năm học 2020 – 2021.

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng E-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.

Cụ thể, Bộ yêu cầu triển khai phương thức dạy học trực tuyến, tăng cường bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền Internet, phần mềm, học liệu và tập huấn giáo viên, học sinh áp dụng dạy học trực tuyến hiệu quả; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTTtrong kiểm tra, đánh giá, xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường, giáo viên tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, chú trọng xây dựng bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác... đóng góp vào kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn.

Minh hoạ/internet.

Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn tại Văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT; triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện, bảo đảm tính hiệu quả.

Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp điều kiện ở từng địa phương. 

Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến, kiểm tra đánh giá, kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý các hoạt động dạy học trực tuyến.

Theo Lan Anh (GDTĐ)