Bắt đầu bồi dưỡng mô đun 2 về Quản trị nhân sự trường tiểu học cho hơn 200 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học 4 tỉnh

Ngày cập nhật : 26/10/2020

Từ 26-28/10/2020 tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức bồi dưỡng đợt 1 mô đun 2 về Quản trị nhân sự trường tiểu học cho hơn 200 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học 4 tỉnh gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Thái Bình.

Toàn cảnh phiên kihai mạc.

Tham dự khai mạc khoá bồi dưỡng - tập huấn sáng nay có TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục, GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, PGS.TS Trần Hữu Hoan, PGĐ Học viện Quản lý giáo dục, TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ GD Trung học, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của Học viện Quản lý giáo dục và các trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP.

Đây là khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán đầu tiên, mở màn cho hoạt động bồi dưỡng 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán trong toàn quốc năm 2020.

TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục: "Sau khóa bồi dưỡng, các thầy, cô cần cụ thể hóa những gì đã được tập huấn, bồi dưỡng thành những hành động, kế hoạch và chiến lược cụ thể để quản trị nhà trường hiệu quả".

Phát biểu tại phiên khai mạc, TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) trao đổi, Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT nhấn mạnh đến đổi mới căn bản công tác quản lý, trong đó có để cập đến hai yếu tố quan trọng là: tăng cường tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục. Bản chất chính là hướng tới quản trị của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Khẳng định Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh tính tự chủ của các trường phổ thông, trong đó có vai trò quan trọng của hiệu trưởng, hiệu phó, TS Hoàng Đức Minh cho rằng, cùng với mô đun 1, mô đun 2 và các mô đun khác sẽ trang bị cho hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông các năng lực về quản trị.

Những năng lực này nằm trong Tiêu chuẩn “Quản trị nhà trường” được quy định trong Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Vì thế, mô đun 2 là một trong những mô đun quan trọng nhất của chương trình bồi dưỡng.

Cục trưởng Hoàng Đức Minh yêu cầu sau khóa bồi dưỡng, các thầy, cô cần cụ thể hóa những gì đã được tập huấn, bồi dưỡng thành những hành động, kế hoạch và chiến lược cụ thể để quản trị nhà trường hiệu quả.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh, khâu bồi dưỡng phát triển con người, nguồn lực giảng viên, cán bộ lãnh đạo đóng vai trò quan trọng, quyết định thành công của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT.

Để tiến hành đợt bồi dưỡng này, Học viện Quản lý giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ rất sớm, từ kế hoạch, cơ sở vật chất, đến tài liệu. Đặc biệt, bộ tài liệu bồi dưỡng mà học viên sử dụng đã hội tụ trí tuệ công sức, chất xám của đội ngũ chuyên gia từ Trường ĐHSP Hà Nội cũng như các Cục, Vụ của Bộ, được nhiều lần chỉnh sửa, hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.

Theo GS.TS. Phạm Quang Trung, “với công thức 5-3-7, các thầy cô đã có ít nhất 5 ngày học trên Hệ thống trực tuyến LMS. Trong 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp, các thầy cô dành thời gian thảo luận nhóm. Với kinh nghiệm trong quá trình quản lý, với phương châm “học thầy khồng tầy học bạn”, các thầy cô cùng nhau nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, những vấn đề cốt yếu nhất của quản trị nhân sự trong nhà trường. Chúng ta có 1 cộng đồng học tập hơn 200 học viên, một mạng lưới chất xám rất lớn, nếu chia sẻ kết nối tốt sẽ tạo thành một khối lượng thông tin khổng lồ. Và sau khi hoàn thành khoá bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày, các thầy cô có 7 ngày để tiếp tục hoàn thành bài tập qua mạng”.

Trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Học viện Quản lý giáo dục bồi dưỡng mô đun 2 về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT” cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của 25 tỉnh/thành phố phía Bắc.

TS Vũ Đình Chuẩn - nguyên Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

Ngay sau phiên khai mạc, TS Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học, chuyên gia cao cấp trao đổi cùng học viên về những vấn đề cốt lõi trong "Quản trị nhân sự trường tiểu học".

Năm 2019, Học viện QLGD đã hoàn thành bồi dưỡng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán Mô đun 1 về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT” cho gần 4.000 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong toàn quốc với tỷ lệ hoàn thành mô đun là 99%. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến cho thấy có hơn 98,5% Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hài lòng với mô đun bồi dưỡng ở các khía cạnh như mục tiêu, nội dung mô đun BD, phương pháp bồi dưỡng, đánh giá kết quả, học liệu, công tác tổ chức, báo cáo viên/giảng viên và tác động của mô đun bồi dưỡng.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, PGĐ Học viện Quản lý giáo dục  trao đổi về kế hoạch nội dung và những yêu cầu cần đạt của khoá bồi dưỡng.

Trong năm 2020, Chương trình ETEP sẽ tiếp tục bồi dưỡng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán 02 mô đun có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị các điều kiện thực hiện dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là mô đun 2 “Quản trị nhân sự trường Tiểu học/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông” và mô đun 3 “Quản trị tài chính trường Tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”).

Đặng Thị Huệ