Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT

Ngày cập nhật : 21/10/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT: Thuê trợ lý đấu thầu 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Tầng 5 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT: Thuê trợ lý đấu thầu.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  4. Giá gói thầu: 420.000.000 VNĐ.
  5. Tên tư vấn trúng thầu: Bà Lê Thị Vân - Địa chỉ: Số 15b, ngách 13, ngõ 139 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  6. Giá đề nghị trúng thầu: 420.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)
  7. Loại hợp đồng: Theo thời gian.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 21 tháng.
  9. Quyết định phê duyệt: Số 97/QĐ-ETEP ngày 30/9/2020 của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP.