70 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt được tập huấn triển khai mô đun 2,3,4 bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày cập nhật : 29/09/2020

Hội thảo – Tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt triển khai mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, do Chương trình ETEP tổ chức tại Tp Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 29/9 – 1/10/2020.

Toàn cảnh Hội thảo - Tập huấn.

Tham gia Hội thảo – Tập huấn, có lãnh đạo, chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục trung học, Cục Cơ sở Vật chất (Bộ GD&ĐT), các chuyên gia độc lập, lãnh đạo các trường ĐHSP, Học viện Quản lý giáo dục tham gia ETEP, các nhóm biên soạn tài liệu bồi dưỡng CBQLCSGDPT mô đun 2,3,4 và 70 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 7 trường ĐHSP và Học viện Quản lý giáo dục.

Tại Hội thảo – Tập huấn, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt được nghe giới thiệu về bộ tài liệu, học liệu về quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong giáo dục. Hội thảo lần này cũng là diễn đàn để các giảng viên quản lý giáo dục trao đổi, thảo luận với các tác giả biên soạn tài liệu, thống nhất về nội dung, kế hoạch bồi dưỡng. Ban Quản lý Chương trình ETEP hướng dẫn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt phương thức hỗ trợ CBQLCSGDPT cốt cán trong hỗ trợ đội ngũ CBQL đại trà tự học, tự bồi dưỡng.

Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Trong ba ngày, Hội thảo tập trung thảo luận và thống nhất kế hoạch bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán trong thời gian bồi dưỡng trực tiếp 03 ngày, thống nhất nội dung tài liệu gắn với thực tế nhiệm vụ của CBQLCSGDT trong việc triển khai thực hiện CT GDPT2018 về quản trị nhân sự (mô đun 2), quản trị tài chính (mô đun 3) và quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong giáo dục (mô đun 4) nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn quốc.

 

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP nhấn mạnh, trong quá trình chuyển giao, các tài liệu tiếp tục được hoàn thiện, trên cơ sở cập nhật các văn bản mới, đảm bảo các mô đun 1,2,3,4 là một chỉnh thể thống nhất giữa Quản trị hoạt động dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính và Quản trị cơ sở vật chất trong nhà trường, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực con người, tài chính và vật chất để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường phổ thông.

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD&ĐT) trao đổi với các đại biểu về tài liệu bồi đưỡng CBQLGDPT thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Trao đổi với các giảng viên quản lý giáo dục tại Hội thảo, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD&ĐT) lưu ý, ba mô đun bồi dưỡng CBQLCSGDPT cần có sự thống nhất trong kế hoạch nhà trường. Việc huy động các nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị trường học phải nằm trong tổng thể chung theo điều lệ trường tiểu học trường phổ thông. TS Thái Văn Tài lưu ý, tài liệu phải là “thuốc chữa” công tác quản trị nhà trường chứ không dừng ở “thuốc bổ”.

TS Sái Công Hồng – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại Hội thảo.

TS Sái Công Hồng – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, các tài liệu bồi dưỡng CBQLCSGDPT cần cập nhật theo nội dung mới của Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học; Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phải nắm được nội dung chính của bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Các tài liệu bồi dưỡng CBQLCSGDPT mô đun 2,3,4, cần có kết nối với mô đun 1.

Bà Đào Phan Cẩm Tú - Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại Hội thảo - Tập huấn.

Tại Hội thảo, bà Đào Phan Cẩm Tú - Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) giới thiệu với các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt những văn bản mới liên quan đến quản lý cơ sở vật chất thực hiện Chương trình phổ thông mới.

Sau khi các tài liệu được nghiệm thu, Học viện QLGD tiếp tục tổ chức Hội thảo - Tập huấn cấp trường để tất cả giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt lĩnh hội đầy đủ các nội dung và phương thức triển khai bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ đội ngũ cốt cán này trong hỗ trợ đồng nghiệp đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2020.

Trước đó, (từ ngày 21-27/9), hai Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt của 8 trường ĐHSP phía Bắc và phía Nam đã được tổ chức thành công tại Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh, với tinh thần làm việc tích cực, hợp tác để tiếp tục hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị triển khai bồi dưỡng giáo viên cốt cán. 

Đặng Thị Huệ