Đội ngũ GVSP/ GVQLGD chủ chốt sẵn sàng hỗ trợ GV/CBQLCSGDPT bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

Ngày cập nhật : 11/09/2020

Triển khai mô hình mới trong bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT kết hợp trực tiếp và trực tuyến, chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng với hỗ trợ của đội ngũ GV cốt cán và giảng viên sư phạm (GVSP)/giảng viên quản lý giáo dục (GVQLGD) chủ chốt, Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ Chương trình ETEP đã xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm/giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt, vượt chỉ tiêu về số lượng và trình độ, đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà năm 2020.

Các giảng viên sư phạm thảo luận về phát triển tài liệu mô đun 2. Ảnh Lê Huy.

Giảng viên sư phạm/giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt – họ là ai?

748 giảng viên sư phạm (GVSP) chủ chốt, trong đó có 648 GVSP chủ chốt, và 100 giảng viên quản lý giáo dục (GVQLGD) chủ chốt được lựa chọn (theo CV 3587/BGDĐT- GDVTrH, ngày 20/8/2019), có học vị từ tiến sĩ trở lên, là giảng viên chính, có trình độ chuyên môn cao, có ảnh hưởng tốt đến phát triển năng lực đội ngũ, am hiểu giáo dục phổ thông; có đủ phẩm chất và năng lực phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng GVPT/CBQLCSGDPT thực hiện chương trình GDPT mới.

Đội ngũ này được các chuyên gia trong nước và quốc tế tập huấn về dạy học phát triển năng lực, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiên tiến, hiện đại,...

Đội ngũ GVSP/ GVQLGD chủ chốt được huy động để phát triển và đóng góp ý kiến hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, làm việc với các chuyên gia quốc tế của Chương trình ETEP như chuyên gia của Trường ĐH Giáo dục Hồng Kong, Anh quốc (ĐH Oxford); Singapore; Australia (ĐH Melbourne) và các chuyên gia quốc tế khác; được mời làm báo cáo viên và tham dự các hội thảo hoàn thiện tài liệu và chuyển giao tài liệu bồi dưỡng.

Các Trường Đại học SP và Học viện Quản lý Giáo dục tham gia Chương trình ETEP đang hoàn thiện tài liệu các mô đun 2, 3, 4 dành cho GV và CBQLCSGDPT với chất lượng cao, được sự tham vấn của chuyên gia quốc tế và của đại diện các Cục/Vụ thuộc Bộ GD&ĐT và được các giảng viên có trình độ cao của các trường ĐHSP khác, các giáo viên phổ thông giỏi nghề, các chuyên gia độc lập tham vấn.

Ảnh minh hoạ/internet.

Hai nhiệm vụ chính của GVSP/ GVQLGD chủ chốt trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp GV/CBQL

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các GVSP/GVQLGD chủ chốt có 2 nhiệm vụ chính: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun.

Thứ nhất là: Hướng dẫn giáo viên/CBQLCSGDPT cốt cán

Cụ thể:

(1) Hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành hồ sơ cá nhân và đăng ký môn học;

(2) Hướng dẫn GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán tự học qua mạng và học trực tiếp các mô đun;

- Hỗ trợ trên hệ thống học tập LMS: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành bài tập quá trình, bài tập cuối mỗi mô đun, trả lời phiếu khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm;…

- Hỗ trợ tại lớp học trực tiếp: Thảo luận, bài tập nhóm/cá nhân…

(3) Đánh giá

- Chấm bài tập cuối mỗi mô đun;

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán;

- Hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành các khảo sát;

- Xác nhận GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành các mô đun (đạt/không đạt).

(4) Hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp là GVPT đại trà.

Thứ hai là: Hỗ trợ GVPT đại trà

(1) Hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT đại trà trên hệ thống học tập trực tuyến LMS

Cùng với GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán thảo luận, góp ý, trao đổi với GVPT đại trà về các vấn đề về mục tiêu, nội dung, phương pháp học tập, đánh giá cuối mỗi mô đun…

(2) Hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán bằng các kênh trực tuyến khác: email, zalo…

Năm 2019, đội ngũ GVSP/GVQLGD chủ chốt đã triển khai bồi dưỡng mô đun 1 cho hơn 32.000 GVPTCC/CBQLCSGDPTCC được đánh giá cao về chuyên môn, về trình độ sư phạm, nghiệp vụ, về đạo đức nhà giáo, tâm huyết với nghề.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT xã hội hóa Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS và với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới, BQLChương trình ETEP đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel hoàn thiện hệ thống LMS và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2019.

Trong năm 2020, các Trường ĐHSP/Học viện Quản lý GD tham gia ETEP và các sở GDĐT phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho 32.000 GVPT cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 2, 3, 4 và hỗ trợ bồi dưỡng cho 200.000 GV/CBQLCSGDPT đại trà mô đun 1, 2.

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 9 năm nay, các thầy cô cốt cán sẽ được bồi dưỡng mô đun 2: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”; Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực”, Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”với hình thức vừa trực tuyến, vừa trực tiếp.

Và ngay sau đó, các thấy cô cốt cán sẽ hỗ trợ thầy cô đại trà bồi dưỡng mô đun 2.

ĐTH