Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI

Ngày cập nhật : 25/06/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại miền Nam”.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại Miền Nam”;

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20200609662 ngày 04/06/2020;

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước;

5.    Giá gói thầu: 156.660.000 VNĐ;

6.    Giá trúng thầu: 140.680.000 VNĐ;

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đông Nam - Số ĐKKD: 0101216710;

8.    Loại hợp đồng: Trọn gói;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng;

10. Quyết định phê duyệt: Số 46/QĐ-ETEP ngày 19/6/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP.